Jongerencentrum Stadshagen afgeslankt verder

Foto van auteur

De voorbereidingen rond de bouw van het Jongerencentrum in Stadshagen zijn in een nieuwe fase beland. De architect heeft opdracht gekregen van de gemeente om het definitieve ontwerp te maken met een bijhorende planning voor de bouw.

Het voorbereidingsproces heeft al met al veel tijd in beslag genomen. Dit was noodzakelijk om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over de financiering, met als wens om het programma optimaal te kunnen realiseren. Hierin zijn de betrokken partijen grotendeels geslaagd. In deze fase is alleen besloten om eerst nog af te zien van de flexibele wanden in de grote zaal en een kantoorruimte op de eerste verdieping. Wellicht zijn er in de loop van het traject financiële mogelijkheden om dit alsnog te realiseren.

De gemeente hecht er veel belang aan dat Stadshagen een jongerencentrum krijgt dat gedragen wordt door de jongeren en de buurt. Vorige week besloot het college om voor 2007 € 30.000,- vrij te maken voor extra jongerenwerk om het participatietraject te waarborgen. Dit staat overigens los van het bedrag dat nodig is voor de bouw van het pand.

De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat het Jongerencentrum in het tweede kwartaal van 2008 de deuren kan openen.