Campagne ‘Hangen OK, rottigheid NEE’ van start

Foto van auteur

Zwolle –  Na twee succesvolle campagnes in 2006 en 2004 gaat vanaf donderdag 19 juni aanstaande voor de derde maal de campagne ‘Hangen OK, rottigheid NEE’ van start in Zwolle Zuid. De campagne richt zich op het voorkomen van overlast door jongeren die in hun vrije tijd op straat ‘rondhangen’, maar wil ook begrip vragen bij wijkbewoners voor ‘hangen’ door jongeren. Hangen is op zichzelf immers niet verkeerd, sommige gedragingen echter wel.

Bijna elke jongere doet het wel eens: hangen op straat met wat vrienden of vriendinnen. En dat ‘hangen’ mag ook best. Zolang maar bepaalde regels in acht wordt genomen. ´Hangen OK, rottigheid NEE´ is een campagne die jongeren bekend maakt met de gedragsregels die gelden bij het ‘hangen’. De campagne wijst ze bovendien op de gevolgen van overtreding van die regels, zoals bijvoorbeeld een (taak)straf bij Bureau Halt of Justitie.

Als de jeugd op straat bij elkaar samenkomt, blijkt in de praktijk dat niet iedereen zich netjes gedraagt. Soms worden (gedrags)regels overtreden en wordt overlast veroorzaakt. De regels die gelden bij ‘hangen’, komen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ze gelden voor iedereen die zich in de openbare ruimte begeeft. De regels hebben onder andere betrekking op geluidsoverlast, het maken van rommel, vernielingen en alcoholgebruik.

Met posters en kaarten wordt de jeugd nog eens extra op deze gedragsregels opmerkzaam gemaakt. De kaarten worden de komende periode door jongerenwerkers en wijkagenten onder de jeugd verspreid. Ook wordt voorlichting gegeven aan de hoogste groepen van de basisscholen in Zwolle Zuid.

‘Hangen OK, rottigheid NEE’ wil bijdragen aan een wijk waar het plezierig wonen is, voor jong én oud. Het project is opgezet door de gemeente Zwolle samen met regiopolitie IJsselland, jongerenwerk Travers en bureau HALT en doet ook een beroep op wijkbewoners. Alle ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Zwolle Zuid krijgen een brief over de campagne toegestuurd. Aan hen wordt  gevraagd om de gedragsregels met hun kinderen te bespreken.