Soroptimistclub Zwolle zamelt 2800 euro in

Foto van auteur

Kampen/Zwolle – Tijdens een prachtig benefietconcert met Jan Vayne in de Doopsgezinde Kerk in Kampen zamelde Soroptimistclub Zwolle 2800 euro in. De opbrengst is bestemd voor een waterproject in Senegal.

Eigen foto

In een goed gevulde kerkzaal trad Jan Vayne voor het eerst op in zijn
eigen kerkgebouw. Na de pauze improviseerde Vayne op geniale wijze op
melodieën die iets met water te maken hadden. Een passend thema op deze avond die in het teken stond van ‘ Soroptimists go for water’. Ook het kerkorgel liet Vayne niet ongemoeid, tot vreugde van de meer 130 dan
toehoorders. Voor de pauze was het podium voor het ensemble La Salida, bestaande uit 3 zeer actieve en getalenteerd studenten van het Zwolse conservatorium: Klarinettiste Linda Schellingerhout, sopraan Mareen Lieftink en pianist Jisk Lieftink brachten liederen ten gehore van Schubert en Spoor.

Ruim 2800 euro bracht de avond op, mede door een genereuze bijdrage van Kees Lubbers uit Zwolle. Dit bedrag is bestemd voor een waterput met toebehoren in een leprozendorp in Senegal. Een zusterclub van Soroptimistclub Zwolle is gevestigd in Ziequinchor in Senegal en zij zullen erop toezien dat het volledige bedrag ten goede komt aan het waterproject. Door de aanleg van deze put hoeven de kinderen in het dorp het water niet meer van ver te halen en komt er tijd vrij om naar school te gaan. Bovendien kan de groente- en fruitteelt door het water uit de put meer opleveren zodat de bewoners economisch zelfstandiger worden. De
waterput geeft dus zowel kinderen als de bevolking van het leprozendorp
een kans op een leefbaar bestaan.


Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)