Themabijeenkomst Bouwen in Assendorp

Foto van auteur

Zwolle – Woensdag 25 juni organiseert de gemeente Zwolle een themabijeenkomst Bouwen in Assendorp. De bijeenkomst vindt tussen 16.00 en 20.00 uur plaats in het Dominicanenklooster. Alle Assendorpers zijn van harte welkom om geïnformeerd te worden over alle ontwikkelingen op het gebied van bouwen in hun wijk.

Samen werken aan een mooier en beter Assendorp, de afgelopen jaren hebben bewoners van Assendorp daar al verschillende voorbeelden van kunnen zien. Want Assendorp is volop in ontwikkeling. Verspreid over meerdere locaties zijn verschillende bouwprojecten in voorbereiding, in uitvoering of al gerealiseerd. Projecten van de gemeente Zwolle, maar ook van andere organisaties en instellingen.

Assendorp is een wijk met veel actieve en betrokken wijkbewoners. Het thema bouwen is daardoor al meerdere malen op wijkplatforms aan de orde geweest. De beschikbare tijd blijkt dan echter beperkt. Daarom vindt nu op 25 juni een brede themabijeenkomst plaats.

Om goed op de hoogte te blijven van wat er in de wijk staat te gebeuren worden tussen 16.00 en 20.00 uur in het Dominicanenklooster (aan de Assendorperstraat) met behulp van foto´s, maquettes, en presentaties de bijna twintig bouwplannen in Assendorp duidelijk in beeld gebracht. Medewerkers van de verschillende projecten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Naast informatie over bouwprojecten is er volop aandacht voor bestemmingsplannen, vergunningen en beroeps- en  bezwaarprocedures, kortom alles over bouwactiviteiten in de wijk. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloop: iedereen kan komen wanneer het hem of haar het beste uitkomt. Aanmelding vooraf is niet nodig.