College Zwolle op koers met realiseren ambities 2008

Foto van auteur

Zwolle – In de beleidsrapportage 2008 wordt een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per medio mei 2008. Het college van Zwolle ligt op koers in het realiseren van de ambities voor dit jaar. Op sommige onderdelen uit de begroting blijkt het beschikbare budget onvoldoende en op andere onderdelen zijn er meevallers. Een bedrag van € 50.000 wordt uitgegeven om de raadsmotie over sportontwikkeling uit te voeren.

De grootste afwijkingen zowel qua tekort als qua overschot zitten bij onderwijs. Enerzijds worden tegenvallers verwacht van rond € 900.000 onder andere in verband met de noodhuisvesting van basisschool De Wendakker in Stadshagen en de bouwstopkosten van basisschool de IJsselhof in Zwolle Zuid. Anderzijds zorgt het vrijvallen van kapitaallasten bij onderwijs en sport en hogere rentebaten voor een meevaller van € 1.400.000.

Mee- en tegenvallers

Grote meevallers zijn daarnaast met name het gevolg van hogere dividenden, bijvoorbeeld van Essent en Rova. Daarentegen zijn de uitgaven als gevolg van het vertrek van twee wethouders hoger dan geraamd, krijgt Zwolle minder geld uit de algemene uitkering en zijn de legesinkomsten uit gebruiksvergunningen fors lager dan verwacht.

Tegenvallers die eerder dit jaar het nieuws haalden, zijn bijvoorbeeld de stormschade van 1 maart jl. (€ 142.000) en de kosten door diefstal van roestvrijstalen doelpalen (€ 20.000).