Geen Cruyff Court in Ittersumbroek

Foto van auteur

Zwolle – De Stichting Cruyff Courts KNVB velden (CCKV) ziet af van het aanleggen van een Cruyff Court in het Ittersumerpark in Zwolle zuid. CCKV vindt dit park geen goede locatie, omdat het draagvlak in de buurt voor de voorziening onvoldoende is. Wethouder Janco Cnossen: ´Ik betreur dat zeer. De vraag van jongeren in zuid naar een dergelijk voorziening is groot en onderzoek wijst uit dat deze plek zeer geschikt is voor een Cruyff Court .´ 

Tijdens bewonersbijeenkomsten is met bewoners gesproken over de aanleg van een Cruyff Court (verhard trapveld) in het Ittersumerpark. Een groot aantal positieve reacties is hierop gekomen, maar er zijn ook omwonenden die bezorgd zijn over de mogelijke overlast en de aantasting van de rust in het park. De gemeente is met de voor- en tegenstanders in gesprek gegaan met de intentie tot een gezamenlijke oplossing te komen, waar iedereen tevreden over zou zijn. Zo ver is het niet gekomen. CCKV hecht grote waarde aan het draagvlak in de buurt. Nu die onvoldoende is, is besloten het aanbod in te trekken.

Wethouder Cnossen: ´Ik kan niet zo maar de 250 handtekeningen van jongeren uit de buurt naast mij neerleggen en ik ben van mening dat in een park als het Ittersumerpark voorzieningen zouden moeten zijn voor alle leeftijdsgroepen. Nu ontbreekt die voor de jeugd van 12 tot 18 jaar.´

De gemeente is nog steeds voornemens een voorziening in de wijk voor jongeren te realiseren en gaat de komende maanden bekijken welke alternatieven er zijn. CCK V heeft laten weten nog steeds een Cruyff Court te willen realiseren in Zwolle, echter op een locatie waar meer draagvlak is dan in Ittersumerbroek. CCKV is daarover met de gemeente in gesprek.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)