CDA wil Cruyff Court in Diezerpoort

Foto van auteur

Zwolle – Het CDA betreurt het feit dat de Stichting Cruyff Courts KNVB velden (CCKV) afziet van het aanleggen van een Cruyff Court in het Ittersumerpark in Zwolle-Zuid. Zwolle Zuid is een jeugdige wijk en naar het idee van het CDA gebaat bij een dergelijke voorziening.

Er is echter gelukkig geen sprake van afstel. Naar het CDA heeft begrepen heeft het CCKV laten weten nog steeds een Cruyff Court te willen realiseren in Zwolle. Het CDA wil graag meedenken over een alternatieve locatie in Zwolle voor een Cruyfff Court en over een alternatieve voorziening voor Zwolle Zuid. In dat kader, mocht in Zwolle Zuid geen alternatieve locatie voor het Cruyff Court voor handen zijn, oppert het CDA graag het Hogenkampspark/ Park De Hogenkamp in de wijk Diezerpoort als alternatieve locatie.

De wijk Diezerpoort kent namelijk een belangrijke overeenkomst met Zwolle Zuid. Oók in die wijk ontbreekt het aan (sport)voorzieningen voor jongeren. En ook in die wijk bestaat er behoefte aan dergelijke voorzieningen. Er zal een leemte kunnen worden gevuld. Bovendien zou realisering van een Cruyff Court in het park De Hogenkamp een aanmoediging/bevestiging zijn van de visie dat sport moet terugkeren in de wijken. CDA Zwolle is van mening dat sport als middel voor welzijnsbeleid veel mogelijkheden biedt voor een wijk als Diezerpoort. Sport kan de verbetering van de sociale cohesie binnen de wijk een impuls geven. De sport kan worden ingezet in het integratieproces van de wijk Diezerpoort. En natuurlijk kan sport het middel zijn in het werken met en benaderen van de jongeren van Diezerpoort. Want sport is populair onder jongeren.

Wellicht smaakt een Cruyff Court in het park De Hogenkamp uiteindelijk naar meer. Daarop anticiperende zou het CDA graag zien dat in het kader van de ontwikkeling van het ‘Masterplan Sportaccommodaties’ onderzocht wordt in hoeverre het park een potentiële locatie voor andere (binnen-)sportaccommodaties kan vormen.

Voorgaande in ogenschouw nemende, verzoekt het CDA Zwolle het college in Zwolle derhalve ten eerste te onderzoeken of realisering van een Cruyff Court in het park De Hogenkamp mogelijk zal zijn. En ten tweede te onderzoeken of het park De Hogenkamp binnen het Masterplan Sportaccommodaties een potentiële locatie kan zijn voor (binnen)sportaccommodaties.

namens het CDA Zwolle,

Martijn van der Veen

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

9 gedachten over “CDA wil Cruyff Court in Diezerpoort”

 1. Zoals je dat zo neerzet, kun je er volgens mij niet tegen zijn. Vond het vorige week ook al vreemdd dat het niet door leek te gaan. Maar het CCKV ziet af van aanleg, ivm te weinig draagvlak in de buurt 😮
  Zie deze link van vorige week Ook de wethouder betreurt het[/url] Wat kan de politiek dan nu nog doen?

 2. Eigenlijk geen nieuws dus, court in Zuid lijkt toch definitief niet door te gaan.
  Vrijdag werd aangekondigd dat er naar alternatieven wordt gezocht:

  De gemeente is nog steeds voornemens een voorziening in de wijk voor jongeren te realiseren en gaat de komende maanden bekijken welke alternatieven er zijn. CCK V heeft laten weten nog steeds een Cruyff Court te willen realiseren in Zwolle, echter op een locatie waar meer draagvlak is dan in Ittersumerbroek. CCKV is daarover met de gemeente in gesprek.

  Martijn komt met deze voorzet voor de onderhandelingen met CCKV: ten eerste te onderzoeken of realisering van een Cruyff Court in het park De Hogenkamp mogelijk zal zijn. En ten tweede te onderzoeken of het park De Hogenkamp binnen het Masterplan Sportaccommodaties een potentiële locatie kan zijn voor (binnen)sportaccommodaties.

  Lijkt me jammer dat het niet in Zuid kan komen wegens te weinig draagvlak…..

 3. Tsja, daar hebben de kids in Zwolle Zuid wat aan.
  Die gaan dan niet voetballen in het Hogenkampspark omdat er bij hun niks te doen is.
  Schiet volgens mij dus nu z’n doel voorbij.

 4. vraag mij af als het wel in zwolle zuid was gerealiseerd of het dan wel degelijk door de jeugd gebruikt was waar het voor bedoeld is .Want het meeste in zwolle zuid wordt door de jeugd gebruikt als hangplek en worden er vernielingenaangericht dat is in het verleden ook gebeurt met een jeugdhonk in zuid dat in de vlammen is opgegaan.Dus kan mij ook wel voorstellen dat omwonenden er bezwaar tegen hadden want het park had binnen de korste tijd een zootje geweest .

 5. als je in zwolle (zuid) wilt voetballen dan kun je naar de zwolse boys of naar zac, zij hebben daar uitstekende sportvelden. dus een cruyff court is totaal overbodig.

 6. Idd dezzenaar, hoe vaak wij ook zijn weggestuurd bij WVF. Maar nu met die kunstgrasvelden, mag het blijkbaar (en gelukkig) wel bij WVF en CSV. Dus als er ook altijd bij ZAC en de Boys kan worden gevoetbald, is dat idd een aardig argument.

Reacties zijn gesloten.