Uitbreiding digitaal medicatieproces Zwolle

Foto van auteur

Medimo op telefoon
Foto: Ingezonden foto

Zwolle – Wijkverpleging Zwolle is afgelopen najaar met 3 apothekers een proeftuin gestart voor digitale toedieningsregistratie van medicatie in de thuissituatie. We houden via een app op de telefoon de medicatielijst bij en staan op die manier in contact met de apothekers. Door deze nieuwe manier van werken hoeven thuiszorgmedewerkers minder vaak te bellen met apothekers over veranderingen op de lijst en het verstrekken van nieuwe papieren lijsten. De proeftuin is een succes en wordt in de eerste helft van februari uitgebreid naar alle apothekers in Zwolle.

De uitbreiding van de samenwerking betekent dat de vier Zwolse thuiszorgorganisaties (Carinova, Driezorg, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht) volledig met een digitale toedienregistratielijst werken en dat hun cliënten in Zwolle via deze digitale lijst hun medicatie krijgen. Cliënten ontvangen vanuit hun eigen thuiszorgorganisatie hierover meer informatie.

Willy Hoek, Teammanager Wijkzorg bij Driezorg: “Digitalisering van het geven van medicijnen moet leiden tot meer veiligheid en een efficiëntere werkwijze voor thuiszorgmedewerkers en apothekers. Cliënten weten op deze manier zeker dat ze altijd de meest actuele medicatie toegediend krijgen. Onze eerste ervaringen zijn positief; door de pilot is er een goede samenwerking ontstaan met de betrokken apothekers. De medewerkers zijn enthousiast en bouwen met hun ervaringen mee aan een de bredere uitrol in heel Zwolle. We stappen over grenzen heen, in het belang van alle inwoners van Zwolle. Een mooi resultaat van een fijne samenwerking! Zo doen we dat in Zwolle.”

Sandra de Ruiter, wijkverpleegkundige bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: “Op dit moment vindt er scholing plaats. Daarin krijgen alle medewerkers die werkzaam zijn bij cliënten thuis uitleg hoe het elektronisch voorschrijfsysteem werkt. We worden daarmee grondig voorbereid om het in onze dagelijkse praktijk goed toe passen.”

Miranda Wesselink, projectleider: “De proeftuin heeft al heel wat reacties losgemaakt. Er hebben zich al diverse organisaties uit de regio gemeld bij ons gemeld die graag mee willen doen. Ook zij kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring die in de proeftuin is opgedaan. Een volgende stap is het opzetten van een samenwerking met de dienstenapotheek van Isala en de Trombosedienst. Ook dit zal de veiligheid verhogen. De wens om met z’n allen goed samen te werken is er.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)