DiscoverI stopt

Foto van auteur

Zwolle –  DiscoverI, de Zwolse schoolvoor vernieuwend voortgezet onderwijs, stopt na drie jaar. De doelstellingen van DiscoverI, een vernieuwende vorm van voortgezet onderwijs die tot stand is gekomen door samenwerking tussen de initiatiefgroep DiscoverI en Landstede, zijn niet verenigbaar met de eisen van de onderwijsinspectie. De ouders van de 25 leerlingen zijn op maandag 23 juni ingelicht over dit besluit.

In 2000 constateerden Montessori-ouders en kinderen dat er ondanks stedelijke groei en nieuwe wijken nog steeds geen vernieuwende vorm van voortgezet onderwijs was, waarin vertrouwen in de leerwens, belangstelling en nieuwsgierigheid van de kinderen voorop staat. Zij vormden de initiatiefgroep DiscoverI die onder de vleugels van Landstede in september 2005 startte met een experimentele school. Deze school staat voor zelfsturend leren in het voortgezet onderwijs met veel ruimte voor bijzondere onderwerpen, bewegingsvrijheid en diepgang. De motto’s voor DiscoverI: ontwikkelen van al je talenten; in verbinding met jezelf en de wereld; bewust van mogelijkheden, keuzes en consequenties; ontdekken en actief leren. Landstede ondersteunde de initiatiefgroep bij het starten van DiscoverI. De nieuwe onderwijsvorm sloeg aan. Inmiddels volgden 25 leerlingen het DiscoverI-onderwijs, terwijl 10 nieuwe leerlingen zich hadden aangemeld voor het komende schoolseizoen.

 DiscoverI kreeg van het ministerie van OC&W de status van Project VO voor de duur van in principe zeven jaar. Tijdens deze experimenteerfase stelde het ministerie echter wel kaders op het gebied van kerndoelen, programmaduur, examinering, dagindeling, onderwijsaanbod en onderwijstijd. Terwijl DiscoverI er juist naar streefde om innovatief talent zichtbaar te maken, ook als dat niet in de gebruikelijke examenprofielen en binnen het gebruikelijke leerstof-jaarklassensysteem paste. De ruimte om te experimenteren binnen de door het ministerie gestelde kaders bleek onvoldoende om het onderwijs op deze manier in te richten. De mogelijkheid om flexibel om te gaan met het onderwijs en de leerlingen op hun eigen tempo aan grotere gehelen te laten werken was niet aanwezig.

Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk voor een leerling om examen te doen in een vak waar hij al ver voor de officiële examenperiode mee klaar was. De onderwijsinspectie wil een structureel leerstofaanbod en schoolexamens voor alle vakken aan het eind van de formele schoolperiode.

Ook tussentijdse staatsexamens werden niet toegelaten. Omdat het ministerie juist de basisdoelstellingen van DiscoverI niet toelaat, is besloten met deze vernieuwende onderwijsvorm te stoppen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “DiscoverI stopt”

  1. Kost alleen maar geld nu. En als ze klaar met school zijn dan hoor je : ze zijn nog niet toe aan de maatschappij. Wat kost het dan? :'(

  2. DiscoverI stopt?
    Gelukkig zijn er mensen die de waarde van dit onderwijs inzien en vertrouwen hebben in de leerlingen. Een actieve groep ouders én leerlingen onderzoeken hoe ze door kunnen gaan met dit goede, vernieuwende onderwijs. Juist door dit onderwijs komen mensen op een plek in de maatschappij die bij ze past. Ze maken bewuste keuzes en voorkomen bijvoorbeeld een burn-out omdat ze hebben geleerd zelf hun keuzes te maken daarvan de consequenties te dragen. Veel mooie resultaten zijn al zichtbaar, o.a. in Engeland en Amerika waar dit soort onderwijs al zo’n 70 jaar bestaat. Daar is inmiddels bewezen dat het werkt. In Nederland hebben we daar nog even wat extra tijd voor nodig, maar dat komt met de jaren.

Reacties zijn gesloten.