Zwolle gaat voor miljoenen euro’s duurzaam inkopen

Foto van auteur

Duurzaam inkopen voor minder plastic afval
Foto: Pixabay

Zwolle – Jaarlijks koopt de gemeente Zwolle voor 140 miljoen euro in, uiteenlopend van kantoorinrichting en ICT, gebouwen en installaties, tot advies en personeel.

Er werd tot nu toe niet altijd op gelet hoe die inkoop kon bijdragen aan duurzame VN-doelen als verantwoorde consumptie, eerlijk werk en betaalbare, duurzame energie. Vanaf dit jaar gaat de gemeente dat doen bij alle inkoop.

In 2017 en 2018 is de gemeente voortvarend van start gegaan met maatschappelijke inkoop. Zo wordt inmiddels 40 procent ingekocht bij regionale bedrijven. Geregeld worden materialen door de gemeente hergebruikt, zoals binthout bij de verbouw van het stadhuis en plastic bekertjes voor het plastic fietspad.

Op het dak van het stadhuis zijn zonnepanelen aangelegd, en bij aanbestedingen wordt standaard gevraagd naar extra kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenoemde SROI.

Maar de inspanningen voor ‘maatschappelijk verantwoorde inkoop’ door de gemeente Zwolle kunnen veel structureler, waarbij de inkoopkracht van 140 miljoen wordt ingezet om combinaties te maken met duurzaamheidsdoelen. De maatschappelijk verantwoorde inkoop uit 2017 en 2018 zal daarbij worden gebruikt als nulmeting voor de komende jaren. Zo kan er telkens een tandje bij en wordt het effect steeds groter.

Bij alle aankopen wil Zwolle voldoen aan de minimale norm voor maatschappelijke inkoop van de rijksoverheid. Voor de onderdelen facilitair, fysiek en vastgoed streeft Zwolle zelfs naar het maximaal haalbare resultaat. Zwolle wil in vergelijking met andere steden boven de middenmoot uitkomen.

Wethouder Michiel van Willigen (Bedrijfsvoering) heeft goede verwachtingen van het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. “In de nieuwe aanpak wordt bij alle inkoop gekeken welke kansen er zijn voor verduurzaming. Vanaf nu houden we alle resultaten bij en evalueren jaarlijks met de gemeenteraad. Door zelf ervaring op te doen met maatschappelijke inkoop, kunnen we enerzijds 140 miljoen inkoopkracht inzetten en anderzijds mooie voorbeelden laten zien aan de markt hoe het concreet kan.”