SP wil waarborgfonds voor dak- en thuislozen

Foto van auteur

De Landelijke Vereniging van Thuislozen constateert, dat in Nederland ongeveer 20.000 mensen onverzekerd zijn en niet worden behandeld. Deze vereniging heeft een aantal suggesties gedaan,  zoals een dak- en thuislozen zorgpas per stad, of een waarborgfonds. Door de verkiezingen is het niet verder gekomen dan de Tweede Kamer.

De SP in Zwolle is van mening dat geneeskundige zorg/hulp voor een ieder toegankelijk moet zijn. Een voorziening om deze mensen tegemoet te komen is er niet. De SP pleit daarom voor het instellen van een waarborgfonds voor deze groep mensen. Ze kunnen daar een beroep op doen, zodat het afsluiten van een zorgverzekering mogelijk wordt. De Zwolse SP stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Persbericht SP Zwolle:

In een uitzending van Een Vandaag d.d. 28 november j.l., werd aan de orde gesteld dat veel mensen die niet verzekerd zijn voor ziektekosten. Het gaat hierbij met name om thuis- en. daklozen e.d.

Deze sociaal kwetsbare groep heeft in 2006 de premie niet kunnen betalen door geen inkomsten of een te hoge schuldenlast.

In het programma werd duidelijk dat als men zich per 1 januari 2007 wil verzekeren een bedrag van 1377 euro moet betalen alvorens verzekerd te worden. Dit bedrag is een betaling van achterstallige premie van 90 euro per maand over 2006 en een boete van 297 euro

Voor mensen uit deze sociaal kwetsbare groep is dit onmogelijk te betalen, tenzij zij zich diep in de schulden steken of hun schuldenlast nog groter wordt. Als men dit bedrag niet kan betalen wordt men ook niet verzekerd. Deze mensen hebben daardoor ook geen recht meer op geneeskundige zorg of hulp. De ontoereikendheid van de nieuwe zorgverzekering voor deze groep burgers wordt op deze manier verplaatst naar de spreekkamer van de arts of de eerste hulppost van een ziekenhuis.

 

De SP stelt de volgende vragen:

  1. Is bij het college bekend hoeveel burgers in Zwolle met deze problematiek worden geconfronteerd. Zo ja, om hoeveel mensen gaat het? Zo nee, bent u bereid om op zeer korte termijn te onderzoeken om hoeveel burgers het gaat in Zwolle?

 

  1. Is het college van plan om maatregelen te treffen om te voorkomen dat deze burgers in 2007 geen aanspraak meer kunnen maken op geneeskundige zorg of hulp? Zo ja, welke maatregelen heeft het college in voorbereiding ?

 

  1. Is het college bereidt een waarborgfonds in te stellen om deze burgers

 

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie

Gert van Maurik.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)