Overgave bij Thomashuis

Foto van auteur

Zwolle – Het nieuwe najaarsprogramma van het Thomashuis heeft als jaarthema Overgave. Overgave is een weerbarstig begrip. Het beweegt zich in het spanningsveld tussen loslaten, toevertrouwen en actief verlangen en verzet. Ieder mens staat in dit krachtenspel.

Overgave is geen houding van gelatenheid, willoosheid en onverschilligheid. Overgave vergt een langdurige en actieve inspanning en heeft te maken  met een ‘metterdaad’ aanvaarden van dat wat je overkomt. Meebewegen met de loop der dingen, losbreken uit krampachtig verzet en angst om ruimte van leven te scheppen. In aansluiting op het Zomerkunstenfestival en de Studium generale georganiseerd door Artez Zwolle een programma waaraan  u ‘vol overgave’ kunt deelnemen.

Aanvraag folder  en informatie: Thomashuis, Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE  Zwolle (038) 425 44 12, of thomashuis@kloosterzwolle.nl.

Thomashuis
Het Thomashuis is het Dominicaans Centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen en  gevestigd in het Dominicanenklooster.  Het Thomashuis zet de deur open voor mensen die, tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen, hun geloofs- of zingevingsvragen met anderen willen verkennen en/of hun spiritualiteit willen voeden. De cursusbegeleiders putten daarbij uit christelijke en/of andere religieuze en culturele bronnen. In de cursussen maken zij gebruik van (bijbel)verhalen, poëzie, literatuur, muziek, dans, film en beeldende kunst: vindplaatsen van deze waarden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)