Regelingen en hulp voor regionale ondernemers in coronacrisis

Foto van auteur

Zwolle – Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). ‘Dit komt bovenop de financiële hulp van het Rijk’, kondigt Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle aan. ‘Ons doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden, zodat we samen aan de toekomst kunnen blijven bouwen.’

‘Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalige werkgever, is niet altijd duidelijk waar zij voor hulp kunnen aankloppen. Of welke voorzieningen voor hen gelden’, zegt Huisman. De website Samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst ondernemers de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. ‘Ondernemers worden door de Regio Zwolle Brigade geholpen de weg te vinden. Mede op verzoek van de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland Regio Zwolle hebben wij dit initiatief genomen.’

De coronamaatregelen, die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Op deze manier kunnen ze samen tot oplossingen komen, in de vorm van in- en uitleen van medewerkers.

Door de acute economische omslag kampen veel ondernemers met vragen: Kan ik een uitkering aanvragen voor werknemers in verband met het coronavirus? Hoe kan ik in deze tijd van ‘social distancing’ mijn product of dienst verkopen? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor medewerkers die nu noodgedwongen thuis zitten? Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten gevonden die op basis van kennis en ervaring kunnen meedenken over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.

Naast directe hulp, inventariseert de Regio Zwolle Brigade hoe overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Regio Zwolle bestand kunnen maken tegen de economische teruggang als gevolg van de wereldwijde maatregelen rondom het coronavirus. ‘We signaleren knelpunten en hulpvragen waar nog geen voorzieningen voor zijn. Dat vormt voor de Economic Board de basis voor eventuele nieuwe of aangepaste regionale voorzieningen voor ondernemers én voor overleg met het Rijk’, vervolgt Huisman.

Regiovoorzitter Peter Snijders is verheugd over de regionale aanpak van de coronacrisis in Regio Zwolle. ‘Deze regionale aanpak doet een beroep op het sterke netwerk dat zich door de jaren heen in Regio Zwolle heeft gevormd. We zijn zo sterk geworden door onze aanpakkersmentaliteit, grote onderlinge verbondenheid, het feit dat we elkaar werk gunnen en de manier waarop we voor elkaar klaarstaan. We zetten als regio onze netwerken in om ondernemers te steunen met ook aandacht voor het economisch perspectief na de crisis’, aldus Snijders.

Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen de taskforce voor ondernemers. Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. Ondernemers gaan voor hulp, advies en ondersteuning naar Samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de taskforce nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.

Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties met vijf gezamenlijke opgaven. Naast economie is dat menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie. In de Economic Board Regio Zwolle werken ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving samen aan de economische opgaven van de regio en wil daarmee initiatieven en acties in de regio stroomlijnen. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven en -netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolleniveau. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt Regio Zwolle staat de regio in direct contact met ondernemers.