Gemeente stelt toekomst Voedselbank veilig

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De Voedselbank in Zwolle kan weer door. Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om het huidige pand aan de George Stephensonstraat te kopen en te verhuren aan de Voedselbank. Door te weinig eigen inkomsten worstelde de Voedselbank al enige tijd met de huisvesting. Zelfs terugkeer naar de kraakpanden, waar de Voedselbank ooit begon, dreigde op enig moment. In 2017 sprak de raad de wens uit om een oplossing te zoeken. Dat is nu dus gelukt.

De Voedselbank zorgt niet alleen voor eten en drinken voor mensen met een laag inkomen, maar biedt ook vrijwilligerswerk op maat (re-integratie en stageplekken) en brengt zorgmijders in contact met de sociale wijkteams. Bovendien voorkomt de Voedselbank dat prima voedsel wordt weggegooid. Het voedsel krijgt de Voedselbank gratis. De dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door sponsoring en subsidie en uitgevoerd door vrijwillige medewerkers.

Er waren enkele alternatieven voor aankoop van het huidige pand, zoals nieuwbouw of blijven huren van de huidige eigenaar. Maar die boden minder zekerheid, of waren financieel veel ongunstiger. Het pand aan de Stephensonstraat is ruim en proper en voldoet aan de eisen van voedselveiligheid. De gemeente koopt het pand voor 665.000 euro en past het voor een ton aan (o.a zonnepanelen). De Voedselbank huurt het voor jaarlijks 45.000 euro en dekt daarmee rente en aflossing. De gemeentelijke subsidie voor de Voedselbank komt uit het potje voor armoedebestrijding. Daarmee kan de Voedselbank de huur betalen, maar ze zal voor andere kosten ook creatief blijven zoeken naar fondsen, sponsors en eigen inkomsten. Zo ontstaat een stabiele en toekomstbestendige situatie voor de Voedselbank, die zich daardoor weer volledig kan richten op de hulpverlening.