Samen stap voor stap naar anderhalve meter samenleving in Zwolle

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Zwolle is een vitale en veerkrachtige stad. Ondanks de enorme impact van de coronacrisis op het persoonlijke leven van inwoners en ondernemers willen burgemeester en wethouders deze vitaliteit en veerkracht behouden.

Nu de komende tijd versoepeling van de beperkende maatregelen mogelijk is willen ze ruimte geven, pragmatisch omgaan met ideeën en samen met de stad bekijken hoe de versoepeling concreet vorm kan krijgen. Vanzelfsprekend blijft Zwolle daarbij een gastvrije en bereikbare stad, waarin toegankelijkheid voor een ieder centraal blijft staan. Op deze manier wil het gemeentebestuur ruimte geven aan de inrichting van de anderhalve meter samenleving in Zwolle.

Burgemeester Peter Snijders: “Stap voor stap worden de komende tijd beperkende maatregelen opgeheven of versoepeld, voor steeds meer sectoren in de samenleving. Dat is goed, we zien ook dat veel instellingen en ondernemers staan te trappelen om weer open te gaan. Dat kan en mag gelukkig ook steeds meer, vanaf 1 juni is er meer ruimte voor horeca, theaters, bioscopen, musea en culturele podia om de deuren te openen. De maanden daarna komt er steeds meer ruimte voor sectoren om bezoekers te ontvangen. Het kabinet heeft een spoorboekje gemaakt en biedt kaders, gemeenten geven hieraan uitvoering. Dat stemmen we zoveel mogelijk af in regionaal verband, binnen de Veiligheidsregio, maar maatwerk blijft nodig. Daarom hebben we nu voor Zwolle een aantal uitgangspunten afgesproken voor de versoepeling. Die hanteren we bij de uitwerking voor de verschillende sectoren. Daarin zoeken we steeds de balans tussen wat er kan uit oogpunt van gezondheid en wat nodig is om Zwolle vitaal en veerkrachtig te houden.”

Een eerste uitwerking betreft de opening van de horeca op 1 juni. Daarvoor heeft de gemeente in nauw overleg met ondernemers- en bewonersorganisaties uit de binnenstad spelregels opgesteld. Rode draad daarin is meer ruimte voor terrassen, maar wel met respect voor de toegankelijkheid voor iedereen, bereikbaarheid voor de hulpdiensten en behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo blijft Zwolle gastvrij en bereikbaar, rekening houdend met de anderhalve meter richtlijn. Meer informatie over de afspraken is vanaf vrijdagavond te vinden op www.zwolle.nl/alleensamen

Horeca ondernemers mogen vanaf 1 juni 12.00 uur hun bedrijf openen. Binnen kunnen ze maximaal 30 gasten ontvangen, voor terrassen geldt geen maximum, maar moet wel voldoende afstand gehouden worden. Alle horecabedrijven zijn uitgenodigd om bij de gemeente een plan in te dienen voor hun terras.

De burgemeester: “In eerste instantie kijken we samen wat er in de bestaande ruimte mogelijk is binnen de landelijke richtlijnen, maar we hebben de horeca gevraagd om ook aan te geven of uitbreiding in de openbare ruimte een oplossing kan zijn. We zijn bereid om de ruimte tijdelijk anders in te delen en verkeersstromen te mengen, zodat er meer ruimte ontstaat voor terrassen, bijvoorbeeld door trottoirs of parkeerplekken daarvoor vrij te maken. Ook bekijken we of het mogelijk is om een aantal straten en pleinen tijdelijk te sluiten voor autoverkeer en creëren we ruimte door centrale plekken aan te wijzen waar bezoekers hun fiets kunnen stallen. Daarbij houden we uiteraard rekening met de hulpdiensten, toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking en moet de bevoorrading van winkels en horeca mogelijk blijven.”

De burgemeester benadrukt dat het college de uitgangspunten heeft opgesteld in een periode van ‘werk in uitvoering’: “We zitten met elkaar in een overgangsfase, het kabinet geeft kaders aan en wij zoeken met elkaar hoe we daarmee in Zwolle willen omgaan. Daarbij moeten we soms snel schakelen als er nieuwe verruimingen worden aangekondigd. Het is logisch dat je dan wilt weten wat dit voor jou in de praktijk betekent, maar we willen dat zorgvuldig én met alle betrokkenen uitwerken. Dat kost soms iets meer tijd. Stap voor stap volgen we de routekaart en ontstaat er meer ruimte om te bewegen, ondernemen, beleven, leren en ontmoeten.”

Ook voor andere terreinen, zoals cultuur, onderwijs en het sociaal domein, werkt de gemeente met partners in de stad aan uitvoeringsplannen en richtlijnen waarmee ze gezamenlijk de anderhalve meter samenleving handen en voeten geven.

De maatregelen van het Rijk zijn bedoeld om de gezondheid te bevorderen en te beschermen. “Dit is voor ons dan ook onlosmakelijk verbonden met alle verruimingen de komende tijd. De vitaliteit en veerkracht van de inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties in Zwolle staat voorop”, aldus Peter Snijders. “Dat kan ook betekenen dat als het virus weer oplaait, sommige maatregelen teruggedraaid moeten worden.”