Van der Capellen Scholengemeenschap vanaf 2023 in nieuw gebouw Holtenbroek

Foto van auteur

Zwolle – De Van der Capellen Campus in Holtenbroek kan, als alles volgens planning verloopt, in 2023 van start in een gloednieuw gebouw.

Na jarenlang passen en meten, en met een extra bijdrage van de gemeente, is het gelukt om aan alle wensen tegemoet te komen. Op het sportveld aan de Middenweg, naast de huidige locatie van de Van der Capellen Campus, zal straks een gebouw verrijzen dat ruimte geeft aan extra leerlingen, multifunctionele sportzalen en energieneutraliteit.

Onderwijswethouder Mchiel van Willigen: “Ik ben erg blij dat het gelukt is! Met de nieuwbouw maken we de Campus mogelijk vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van jongeren van verschillende leeftijden, voor stad en regio, maar middenin de wijk Holtenbroek. En in een volledig duurzaam gebouw!”

In 2018 was al besloten tot nieuwbouw. Toen nog voor 1200 leerlingen en voor een bedrag van 17,8 miljoen. In de tussentijd is om verschillende redenen de prijs van nieuwbouw opgelopen met 9,4 miljoen, waardoor een investering van totaal 27,1 miljoen nodig is. Voor de gemeente betekent de extra investering een investering voor de lange termijn. Voor het extra geld wordt het gebouw energieneutraal (1,1 miljoen); komt er extra sportaccommodatie, eveneens energieneutraal (2,8 miljoen); extra onderwijsruimte voor inmiddels bijna 1400 leerlingen (2,5 miljoen), alsmede grondaankoop voor 1,7 miljoen. De prijzen in de bouw zijn de afgelopen twee jaar opgelopen met 1,3 miljoen.

De puzzel die uiteindelijk leidde tot de huidige keuze was niet eenvoudig. Weliswaar zit het leerlingenaantal van Van der Capellen momenteel in de lift, maar de komende twee decennia wordt in de regio juist een daling voorzien van kinderen in de VO-leeftijd. En de gemeente wil niet bouwen voor de leegstand. Door de keuze voor een openbare sportzaal, wordt Van der Capellen geholpen aan gymlokalen, maar wordt de stad ook verrijkt met een breder te gebruiken sportaccommodatie.

Vanuit deze visie op maatschappelijk vastgoed wil Zwolle waar mogelijk optimaal gebruik van accommodaties mogelijk maken. Een andere puzzel was de locatie. Meerdere locaties in de stad passeerden de revue, maar bleken om uiteenlopende redenen minder geschikt dan het sportveld naast de huidige school.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen kan de schop in februari 2022 in de grond en kunnen de leerlingen anderhalf jaar later aan de slag in een gloednieuw gebouw. Het college is er veel aan gelegen om de vaart erin te houden: door de coronacrisis kan de stad nu geen verdere stagnatie in de economische en maatschappelijke ontwikkeling gebruiken.