Zwolle versterkt economisch imago

Foto van auteur

Stimuleren van vernieuwing en het goed vermarkten van de stad draagt bij tot versterking van de Zwolse economie. Dit zijn de twee pijlers onder de marketing- en acquisitiestrategie voor de plekken in de stad waar gewerkt wordt. Het economische succes van de stad is geen reden om achterover te leunen. Daarom moet er op economisch gebied ingesprongen worden op nieuwe ontwikkelingen en moet er ruimte zijn voor nieuwe bedrijvigheid.

Bij vermarkten van de stad en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen gaat het om het aantrekkelijker maken van de binnenstad en de juiste invulling voor onder andere Hessenpoort. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor nieuwe mogelijkheden op bestaande bedrijvenlocaties als Marslanden en Voorst. De ontwikkeling van Voorsterpoort aan de A28 vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor de stad in de komende jaren. Gebruikers komen echter niet vanzelf naar de stad. Daar zijn extra inspanningen voor nodig op het gebied van marketing en acquisitie.

Uitbuiten

Naast het vasthouden en versterken van de economische positie moet Zwolle haar prima uitgangspositie verder uitbuiten. Dat betekent in de ogen van het college dat op beide terreinen moet worden geïnvesteerd. De economische ambities zijn hoog en de concurrentie met andere steden neemt toe. Gerichte marketing en acquisitie dragen voorts bij aan de regionale economische structuur, de kwaliteit van de vastgoedmarkt, duurzaamheid van bedrijventerreinen en de werkgelegenheid.

Het gericht bewerken van kansrijke doelgroepen levert volgens het gemeentebestuur meer op dan het af en toe afvuren van een schot hagel. Zwolle heeft daarbij goede papieren om zich te richten op bovenregionale bedrijven uit Noordoost Nederland en de Randstad.

Daarbij gaat het vaak om locaties in de stad als gevolg van groei en concentraties van bedrijven. Op het terrein van detailhandel en leisure zijn er kansen om gezichtsbepalende ketens en concepten aan te trekken.

Vijf hoofdlijnen

Zwolle richt zich in de marketing en acquisitie van de werklocaties de komende jaren op vijf hoofdlijnen:

·         Verankering en behoud van het bestaande bedrijfsleven.

·         Brede economische promotie en communicatie.

·         Bedrijfsruimtemarkt

·         Kantorenmarkt

·         Detailhandel en leisure.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de strategie en de financiering.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)