Aanpassing parkeerbeleid Dieze

Foto van auteur

Het parkeerbeleid voor het Diezerplein en de Diezerkade wordt aangepast op verzoek van omwonenden. Vergunninghouders mogen parkeren op de parkeerplaatsen langs beide straten, met uitzondering van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Op die manier zijn er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van de aanliggende winkeliers. De werkwijze is de uitkomst van overleg tussen de betrokken partijen. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 5 december met de werkwijze ingestemd. Om het parkeersysteem in de buurt verder te verbeteren wordt door middel van verwijsborden het parkeerterrein ´t Streekien ook beter bekend gemaakt.

Bij de invoering van het parkeersysteem begin 2006 werd het Diezerplein niet opgenomen als winkelstraat, waarin vergunninghouders niet mogen parkeren. Dat leverde problemen op voor de winkeliers aan deze straat. In april werd daarop besloten om de parkeerplaatsen op het Diezerplein tijdens winkelopeningstijden niet toegankelijk voor vergunninghouders te maken. Dat leverde weer problemen op voor omwonenden, die niet konden parkeren. Met de nieuwe tussenoplossing (voor zowel het Diezerplein als de Diezerkade) wordt recht gedaan aan de belangen van zowel de winkeliers als de omwonenden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)