Kosteloos trouwen in Zwolle

Foto van auteur

Foto: Hennie Vrielink

Zwolle – Het college van Burgemeester & Wethouders wil het kosteloos trouwen alleen nog toelaten voor echtparen, waarvan minimaal een persoon inwoner van Zwolle is en die geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen. Dat betekent dat alleen de allerarmsten nog kosteloos kunnen trouwen. Mensen die een hoger inkomen hebben moeten voortaan betalen. Ook echtelieden waarvan geen van beiden uit Zwolle komt, kunnen niet meer gratis terecht in onze stad voor hun huwelijkssluiting. Dit plan viel niet goed bij Brammert Geerling van de SP. Maandagavond komt dit aan de orde in de gemeenteraad.

Geerling is erin geslaagd bijna alle andere politieke partijen in de gemeenteraad te overtuigen dat dit plan van Burgemeester & Wethouders van tafel moet. Hij is er alleen niet in geslaagd de VVD achter zich te krijgen. Geerling dient samen met oppositiepartijen D66, PvdA en CDA en coalitiepartijen Christen Unie, Groen Links en Swollwacht een motie in, waarin het gemeentebestuur wordt opgedragen af te zien van haar voornemen om alleen voor de allerarmste Zwollenaren de mogelijkheid van een kosteloos huwelijk mogelijk te maken. De zeven partijen zijn van mening dat iedereen die dat wil op twee momenten in de week kosteloos moet kunnen trouwen. Vanavond wordt deze motie in stemming gebracht en zal naar verwachting met overgrote meerderheid worden aangenomen. Het is nog niet duidelijk hoe de VVD gaat stemmen.

Het komt niet zo vaak voor dat de SP als kleinste oppositiepartij ondersteuning krijgt van bijna alle politieke partijen. In de motie worden met name twee argumenten genoemd waarom het plan van B&W wordt afgekeurd. Het is wettelijk verboden een inkomenseis en woonplaatseis als voorwaarde te stellen voor een kosteloos huwelijk. “De overheid moet zich aan de wet houden.” Daarnaast zou het voorstel van B&W ertoe leiden dat mensen die een minimaal inkomen hebben, maar net niet tot de allerarmsten behoren wel zouden moeten betalen voor de huwelijkssluiting.

Vanavond, maandag 29 juni zal burgemeester Snijders een reactie geven op deze motie met als titel “Behoud het kosteloos huwelijk”. Het is op dit moment nog niet duidelijk welk standpunt hij zal gaan innemen, maar gelet op de stemverhouding in de gemeenteraad is het niet te verwachten dat hij de motie zomaar naast zich neerlegt. Geïnteresseerden kunnen de gemeenteraadsvergadering vanaf 19.30 uur op internet digitaal volgen op: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zwolle/bf5ab3cb-aef4-417c-8bcb-9ba83c709aed