Zwolle aan de slag met luchtkwaliteit

Foto van auteur

De kwaliteit van de Zwolse lucht is goed, maar kan beter. Daarom heeft de gemeente Zwolle een Luchtkwaliteitsplan opgesteld. Het plan bestaat uit twee delen. Deel I is nu met verzoek om reactie naar de raad gestuurd, deel II volgt in het voorjaar van 2007 met een uitvoeringsprogramma. Wethouder van Milieu Gerard van Dooremolen: “Met dit Luchtkwaliteitsplan zetten we een nieuwe stap in de goede richting. Er zijn nog wel wat knelpunten. In 2010 zijn die zo goed als opgelost.”

Uit de (verplichte) jaarlijkse luchtkwaliteitsrapportage van 2005 is gebleken dat er in Zwolle op een paar plekken een overschrijding is van de normen voor luchtkwaliteit, bijvoorbeeld de Stationsweg, de IJsselallee  en de Blaloweg. Als gevolg van bijvoorbeeld schonere auto’s en betere verkeersdoorstroming zullen echter de meeste van deze knelpunten in 2020 vanzelf zijn opgelost. De gemeente Zwolle heeft er echter voor gekozen om wel aanvullende maatregelen te nemen, zodat de knelpunten al in 2010 zijn opgelost. Ter voorbereiding op het uitvoeringsprogramma onderzoekt de gemeente het eigen wagenpark.

Daarnaast is er overleg met de provincie en Rijkswaterstaat en andere partners, zoals Conexxion en de Kvk. Tenslotte en wordt in overleg met Transport en Logistiek Nederland en EVO onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om de binnenstad bijvoorbeeld voor bepaalde uren per dag te sluiten voor zwaar vrachtverkeer of alleen toegang te verlenen aan vrachtwagens met schone motoren.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)