Cibap examenstudenten toegesproken door hologram

Foto van auteur

Toespraak als hologram te zien via app

Zwolle – Studenten die volgende week op Cibap vakschool voor vormgeving hun diploma ontvangen, krijgen naast een veilige 1,5 meter rondgang door de school een toespraak op een wel heel bijzondere manier.

De teammanager van het examenjaar verzorgt in hologram-vorm een speech op een plek en tijdstip naar keuze; geheel in lijn met ‘het nieuwe buitengewoon’ dat corona met zich meebracht.

Naast de examens is er in het laatste jaar op het Cibap ruimte voor specialisatie en verdieping. Augmented Reality en Virtual Realitiy (AR/VR) is een van de zogeheten keuzemodules. Studenten uit verschillende opleidingen verdiepten zich afgelopen semester met creatief professional Danielle ter Haar (Pink Unicorn) in deze presentatievorm.

Vanuit de richtlijnen die corona voor het onderwijs tot gevolg had en de ervaringen binnen deze keuzemodule, ontstond het idee om ook aan de diploma-uitreiking een bijzondere experience toe te voegen. De in een AR platform gemaakte ‘holospeech’ is door de afstudeerders met gebruik van een speciale toegangscode te zien.

De examentoespraak wordt via de app in een willekeurige woonkamer geprojecteerd. Studenten kijken door hun telefoon en zien de speech gesitueerd in hun kamer, achtertuin, favoriete restaurant of elders.