Twee partijen gaan Oude Mars ontwikkelen

Foto van auteur

Twee partijen krijgen het verzoek hun voorstel voor de ontwikkeling van de boerderij Oude Mars verder uit te werken. Het zijn zorgcentrum Het Zand en woningcorporatie deltaWonen (met combinanten, dat zijn de partijen waarmee de genoemde organisaties de plannen hebben ingediend). Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan de hand van de uitkomst van de eerste ronde van de ontwikkelcompetitie voor de Boerderij de Oude Mars. De plannen van deze partijen passen het beste bij de vooraf opgestelde criteria.

Boerderij de Oude Mars is een historisch pand dat is aangemerkt als Rijksmonument. Het pand is eigendom van de gemeente Zwolle en kent op dit moment een agrarische bestemming. Omdat het omringende weiland in de toekomst wordt gebruikt als woonlocatie voor luxe woningen zoekt de gemeente naar een nieuwe, deels agrarische, bestemming voor de boerderij. Hiervoor is via een competitiemodel een open inschrijving geweest.

Vervolgtraject

Er zijn in totaal 8 inzendingen geweest. Hiervan zijn 3 uitgesloten van deelname omdat er niet aan de uitsluitingsgronden is voldaan. De overige 5 inzendingen zijn door de jury beoordeeld op de selectiecriteria uit de selectieleidraad. Twee inzendingen hadden de beste score en worden uitgenodigd om het plan verder uit te werken, te weten Het Zand en deltaWonen en combinanten.

De inschrijvende partijen namen deel aan een ontwikkelcompetitie waar inschrijvers binnen een aantal selectiecriteria konden komen met een globaal plan. De criteria gaan over de haalbaarheid van ingediende plannen, de verkeersaantrekkende werking, noodzakelijke aanvullende bebouwing en de geschiktheid voor de omgeving.

In de selectieleidraad die als basis gold voor de gevolgde procedure is afgesproken dat de ingediende plannen niet openbaar worden gemaakt met het oog op eventuele vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie. Het juryrapport is om die reden ook niet openbaar.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)