Zwolse evenementen worden gewaardeerd

Foto van auteur

Iedereen kent het Bevrijdingsfestival Overijssel.  En velen de Zwolse Halve Marathon. Maar wie kent het Nederpopfestival Van Eigen Bodem? Of Parkpret? Op verzoek van Stichting Evenementen Support (SESZ) heeft Newcom Research & Consultancy onderzoek uitgevoerd onder ruim 800 bezoekers/ niet-bezoekers van evenementen uit Zwolle en de regio. Gemeten zijn de bekendheid van de evenementen, de waardering voor het totale aanbod, de bezoek- en aanbevelingintentie en de waardering van de informatievoorziening.

 

Uit het onderzoek is naar voren dat zes op de tien respondenten de afgelopen 12 maanden een evenement in Zwolle heeft bezocht. De meeste mensen bezochten een evenement in de categorie ‘vertier’ zoals de Blauwvingerdagen of Carnaval. De voornaamste reden van het bezoeken van een evenement is ‘voor de gezelligheid´.

Bekendheid

Zwolse evenementen die spontaan werden genoemd, zijn de Blauwvingerdagen, het Straatfestival, het Bevrijdingsfestival, de Zomerkermis en De Stad Als Theater. De intocht van Sinterklaas, de Blauwvingerdagen en de Zomerkermis zijn de drie bekendste voorgelegde Zwolse evenementen (geholpen bekendheid). Minst bekend zijn Café HESZ, Parkpret en CaféSmart.

Algemene tevredenheid

De evenementen in Zwolle worden gewaardeerd met een gemiddeld algemeen rapportcijfer van 7.6.

Bijna alle respondenten zijn tevreden met de spreiding van evenementen over het jaar.

Informatievoorziening evenementen

Algemeen

Zowel bezoekers als niet-bezoekers zijn de afgelopen 12 maanden met name geïnformeerd over evenementen in Zwolle via (huis-aan-huis) kranten. Het minst is men via de lokale radio en via mailings/nieuwsbrieven geïnformeerd. De informatievoorziening wordt door de bezoekers van evenementen beoordeeld met een 7.0 en door niet-bezoekers met een 5.8. Er werden met name onvoldoendes gegeven, omdat bezoekers en niet-bezoekers van mening waren dat ze niet (voldoende) of te laat geïnformeerd zijn over de evenementen.

Bezoekers en niet-bezoekers missen vooral algemene informatie over de evenementen. Verder valt het op dat mensen uit de regio minder mee krijgen van de evenementen in de stad.

Wens informatievoorziening

Zowel bezoekers als niet-bezoekers willen het liefst via de (huis-aan-huis) krant geïnformeerd worden over evenementen in Zwolle. Het minst willen beide groepen geïnformeerd worden via regionale en lokale radio. Opvallend is dat bezoekers liever via posters en aanplakbiljetten en via internet geïnformeerd willen worden dan niet-bezoekers.

Zwolle Evenementen Magazine

Eenderde van de bezoekers en ruim eenzesde van de niet-bezoekers heeft het Zwolle Evenementen Magazine, in april ’06 uitgebracht door SESZ, ontvangen. Driekwart van de bezoekers heeft het magazine geheel of gedeeltelijk gelezen. Voor de niet-bezoekers ligt dit percentage lager. Ruim vier op de tien bezoekers heeft het magazine bewaard. Het magazine is door iets meer dan een kwart van de niet-bezoekers bewaard.

De bezoekers en niet-bezoekers beoordelen het Magazine positief (7.4 respectievelijk 7.3). T.a.v. de verschijningsfrequentie zijn ze wat minder positief (6.4 respectievelijk 6.5). Suggestie is het magazine vaker uit te brengen.

Evenementenbeleid

Zowel bezoekers als niet-bezoekers vinden evenementen belangrijk voor de uitstraling van Zwolle, ze zorgen voor een plezierige leefomgeving in de stad en ze versterken het culturele en sportieve karakter van de stad.

Intenties, aanbevelingen en suggesties

Bijna alle bezoekers (95%) zijn van plan om volgend jaar weer één of meer evenementen in Zwolle te bezoeken. Bij de niet-bezoekers ligt dit percentage meer dan dertig procent lager (63%).

Ongeveer negen op de tien bezoekers (86%) is van plan de evenementen in de stad aan te bevelen aan familie, vrienden, collega’s en andere bekenden. Bij niet-bezoekers ligt dit percentage beduidend lager (46%).

Bezoekers en niet-bezoekers geven met name aan dancefestivals, goede muziekfestivals en concerten van goede en bekende (buitenlandse) artiesten in Zwolle te missen. Daarnaast worden ook evenementen voor jonge kinderen in de stad gemist.

Plannen SESZ n.a.v. onderzoeksresultaten

Met bovenstaande resultaten in het achterhoofd is SESZ van plan om dit onderzoek volgend jaar opnieuw uit te voeren. Daarnaast ontwikkelt ze op dit moment een bezoekersenquête, die tijdens of direct na een evenement afgenomen kan worden. T.a.v. de verbetering in de informatievoorziening heeft SESZ een mooie en actuele website ontwikkeld: www.evenementenzwolle.nl. Ook heeft ze een wintermagazine evenementen uitgebracht, die op verschillende plaatsen in Zwolle e.o. (o.a. VVV) op te halen is. Gezamenlijk met de VVV Zwolle heeft SESZ een gezamenlijke maandagenda in de huis-aan-huiskrant Peperbus.