Zwolle betrokken bij Masterplan Vechtdal

Foto van auteur

Zwolle – De provincie, de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, waterschappen en diverse maatschappelijke organisaties gaan aan de slag om het Vechtdal nog mooier te maken voor mens en dier. Ook moet het gebied beter bestand zijn tegen overstromingen. Daarom wordt er aan de hand van een startdocument een Masterplan Ruimte voor de Vecht opgesteld. De komende maanden worden belanghebbenden in het Vechtdal uitgenodigd om bij te dragen  aan het Masterplan. Wethouder Hennie Kenkhuis: ‘Het plan biedt kansen voor Zwolle. We hebben zelf ook plannen, maar door de handen ineen te slaan kunnen we veel meer realiseren.’

Het gaat om plannen op gebied van water, landbouw, natuur en landschap, bebouwing, toerisme en recreatie en infrastructuur en cultuurhistorie. De gemeente ziet kansen om de Vechtcorridor bij Zwolle aantrekkelijker in te richten. Bijvoorbeeld als het gaat om behoud en versterking van de cultuurhistorie in het Vechtdal, zoals meer aandacht voor landgoederen, fraaie boerderijen en interessante waterstaatkundige bouwwerken . Ook wordt gekeken naar verbetering van recreatieve verbindingen, zoals een fietspont bij “Kijk in de Vegt”, daarwaar de Vecht het Zwarte Water instroomt. Dit pontje ‘verbindt’ het Nationaal Landschap IJsseldelta met het Vechtdal.

Om de recreatieve waarde te verhogen wil het College een nader verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van bevaarbaarheid van de Vecht voorbij Ommen. In het Zwolse Vechtdal is ook ruimte voor (biologische) landbouw, nieuwe natuur en voor uitloopgebieden in aansluiting op bebouwing van Vechtpoort en Hessenpoort III.

De visie zal lopen tot 2020 en sluit daarmee aan op het Structuurplan.

In het programma Ruimte voor de Vecht werken de volgende organisaties samen:

§         Provincie Overijssel

§         Gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg

§         Waterschappen Velt & Vecht, Groot Salland en Regge & Dinkel

§         Staatsbosbeheer

§         Regionaal Bureau voor Toerisme

§         Overijssels Particulier Grondbezit.

Ook LTO Noord neemt deel aan de discussie en het proces.

In de komende maanden worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de voortgang door de betrokken organisaties en op de website www.ruimtevoordevecht.nl .

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)