Wijkplatform bij de Lichtmis

Foto van auteur

Op woensdag 4 oktober 2006 is er weer een wijkplatform voor het gebied ten oosten van de Overijsselse Vecht. Het platform begint om 19.30 uur in het wegrestaurant De Lichtmis aan de Hermelenweg 190. Wethouder Gerard van Dooremolen zal als nieuwe wijkwethouder aanwezig zijn.

In het wijkplatform wordt onder meer gesproken over het project Duurzaam Veilig. Het is de bedoeling dat er 60 km zones worden ingevoerd in het gebied. Voorafgaand aan het wijkplatform kunnen wijkbewoners in het wegrestaurant tussen 16.00 en 18.00 uur de uitgewerkte plannen van het project Duurzaam Veilig inzien. Tijdens het wijkplatform worden de plannen gepresenteerd. Verkeersdeskundigen zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden over de plannen van het project.

Naast de presentatie wordt er ook gesproken over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen in Hessenpoort. Ook komt de actualisering van de bestemmingsplannen in het kader van ‘Zwolle op orde’ aan de orde.

Spreekuur
Vanaf 19.00 uur hebben wijkbewoners de gelegenheid om met wijkwethouder Gerard van Dooremolen te spreken, zoals over de leefbaarheid van de wijk. Ten aanzien van het beheer en onderhoud van het gebied kan men in de pauze en na afloop klachten en meldingen kenbaar maken bij de wijkbeheerder, de heer Harry Tieke. Hij noteert de melding of klacht en zorgt voor de afhandeling daarvan. Ook kan men zich wenden tot de gemeentelijke servicelijn van Wijkzaken, telefoon (038) 498 33 00. Voor meer informatie over dit wijkplatform kan men contact opnemen met de wijkmanager, de heer Ad Dijkshoorn via telefoonnummer (038) 338 85 02.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)