Koppel van zeven patrijzen waargenomen op Landgoed Soeslo

Foto van auteur

Patrijs
Foto: Jacob vd Weele

Zwolle – Op de kruidenrijke graslanden van Landgoed Soeslo is onlangs een koppel van zeven patrijzen waargenomen. Dit is de eerste bevestigde groep patrijzen die in de gemeente Zwolle is gesignaleerd sinds februari 2017.

De patrijzen werden gezien op een deel van het terrein waar het afgelopen jaar werkzaamheden zijn uitgevoerd om de biodiversiteit te vergroten. Op de schrale en zanderige bodem op Landgoed Soeslo groeien specifieke planten die aantrekkelijk zijn voor de patrijzen.

De patrijs heeft het moeilijk en het gaat slecht met deze soort, onder andere door het veranderende landschap en het verminderde voedselaanbod. Daarom verdient deze soort extra bescherming. Overal in Nederland worden maatregelen getroffen om het natuurlijke leefgebied van de patrijs te verbeteren. Deze soort houdt van een open landschap met ruigte, struweel en braamstruiken en broeden in het gras, op akkers en heidegronden. De patrijs is gebaat bij een afwisselend landschap met onder andere graanakkers en onkruiden, vanwege het gevarieerde aanbod in voedsel: zaden, knoppen en insecten. Ook moestuinen en industriegebieden zijn een potentieel leefgebied van de patrijs.

De patrijzen zijn waargenomen aan de zuidelijke kant van Soeslo, waar Landschap Overijssel in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) een project heeft uitgevoerd om het water in het gebied vast te houden. Ook op Landgoed Soeslo zijn werkzaamheden uitgevoerd met als doel het terrein te verschralen en het leefgebied voor soorten als de patrijs, kamsalamander en ringslang te verbeteren. Het is dan ook heel mooi om te zien dat de patrijzen hun weg hebben gevonden naar Soeslo. Omdat de patrijs een groter leefgebied nodig heeft, zijn ze ook op andere nabijgelegen plaatsen waargenomen.

De patrijs is familie van de hoenders en wordt ongeveer 30 centimeter groot. Mocht je het geluk hebben ze van dichtbij te zien, dan is het een opvallende verschijning: met overwegend bruin met grijze vleugels, een grijze borst en oranje kop. De volwassen patrijs herken je aan een donkergekleurde vlek op de borst in de vorm van een hoefijzer. Jonge vogels onderscheiden zich met hun gele poten, die naarmate ze ouder worden grijs verkleuren. Meestal zie je patrijzen als bolletjes scharrelen naar voedsel op een akker.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)