ChristenUnie Zwolle stelt vragen over snel oplopende onderwijsachterstanden

Foto van auteur

Zwolle – Door de uitbraak van het coronavirus konden leerlingen in het po, vo en mbo halverwege 2020 een lange periode niet naar school.

Er werd in Zwolle een bewonderenswaardige inspanning geleverd door het onderwijs, meent de ChristenUnie. Met steun van de gemeente, online onderwijs opgestart en opvang voor kwetsbare leerlingen geregeld. Vanaf december krijgen de meeste leerlingen weer op afstand les en dat zal helaas nog langer, in ieder geval tot 9 februari, duren. De CU Zwolle maakt zich hierover zorgen.

Jacob Raap, raadslid van de ChristenUnie: “De effectiviteit van online onderwijs en de mate waarin ouders hun kinderen kunnen helpen verschilt nogal. Bij een deel van de leerlingen groeien daardoor de achterstanden met iedere dag dat deze situatie voortduurt. De kansenongelijkheid neemt sterk toe. Ook is er bij een deel van de leerlingen sprake van afhaken. Zij verliezen ritme en regelmaat nodig om te leren, hun motivatie om de lessen digitaal bij te wonen etc. Het leerproces stopt en is bijna niet meer op gang te brengen.”

De ChristenUnie Zwolle maakt zich grote zorgen over deze stille ramp en is daarom van mening dat we nu de handen ineen moeten slaan om de door corona groeiende kansenongelijkheid in het funderend onderwijs in Zwolle op de korte en lange termijn aan te pakken. Om die reden zijn door de ChristenUnie artikel 45 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.