Info over projecten en ijsbaan in Westenholte

Foto van auteur

Het wijkplatform van Westenholte vindt plaats op woensdag 13 december 2006 in het ontmoetingscentrum Het Anker, aan de Meester Koolenweg 10 in Zwolle. Alle wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.15 uur. De vergadering begint om 19.30 uur.

Het voorzitterschap is in handen van de heer Vincent Maas, wijkbewoner van Westenholte. Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal belangrijke onderwerpen. Een medewerker van de gemeente Zwolle geeft aan het begin van de avond een presentatie over het project hoofdinfrastructuur HIS – Westenholte. Hierna wordt toelichting gegeven over het project Noordschil door de projectleider van de gemeente Zwolle.

Daarnaast wordt een korte toelichting gegeven over de woningbouwlocaties Stins en de IJsbaan. De wijkbeheerder Jurrien Stroomberg presenteert vervolgens het filmpje ‘De openbare ruimte van Zwolle’. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondvraag.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)