Jeugdtheaterschool Zwolle ontvangt subsidie van rijksfonds voor theaterwerkplaats voor jongeren

Foto van auteur

Zwolle – Jeugdtheaterschool Zwolle gaat een platform voor jonge makers uitrollen. De school was al enige tijd in stilte bezig met dit plan en kan met de toegezegde steun vanuit het Rijksfonds voor cultuurparticipatie het groter aan te pakken.

In het huidige seizoen hopen ze, ondanks de corona, al een aantal kleinere initiatieven op te starten. Het plan is om in het volgende seizoen -De Theaterwerkplaats- officieel te laten starten. De reden voor dit initiatief is het gebrek aan dergelijke trajecten.

“Als je naar het amateurveld voor jongeren kijkt, bestaat eigenlijk alles uit acteren. Dat is niet erg maar het is geen reële afspiegeling van de theateropleidingen en het werkveld. Jongeren zijn niet enkel de aankomende spelers maar ook de makers en schrijvers van de nieuwe generatie. Die talenten wil Jeugdtheaterschool Zwolle ook koesteren en aanwakkeren. Dit gebeurt door het aanbieden van een jaarlijks traject. Hierbinnen zijn de jongeren geen leerlingen maar volwaardige makers en speler binnen de productie.”

Trainingen en workshops worden volledig afgestemd op de input vanuit de groep en de benodigdheden voor de productie van dat jaar. Daarnaast wordt er een brug geslagen naar de vakopleidingen. In dit geval ArtEZ HBO Docerend Theatermaker in Zwolle. Als samenwerkingspartner en specialist in makerschap zullen zij niet enkel expertise maar ook hun studenten koppelen aan De Theaterwerkplaats.

Onder de naam Zukunft gaat dit traject in september volledig starten. Tot die tijd zullen ze zich richten op korte trajecten ter promotie van De Theaterwerkplaats.