Zwolse studenten kweken duurzame vis in Bali voor internationaal aquacultuurproject

Foto van auteur

Foto: Zone.college

Zwolle – Van januari tot midden april 2021 doen studenten Sportvisserij & waterbeheer van Zone.college mee aan een internationaal PUM project op Bali in Indonesië.

Op afstand geven zij advies aan medewerkers van het Hotel Bhuwana Ubud over de nieuwste kweek- en teelttechnieken voor de productieverhoging van hun eigen groente en vis.PUM is een organisatie die vakmensen koppelt aan ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten, om op vrijwillige basis te adviseren over de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

Bjorn Snippe, Jeroen van Wamel en Remon Booij, derdejaars studenten van de opleiding Sportvisserij & waterbeheer aan het Zone.college in Zwolle, werken aan het internationale project, waarbij onderdelen als duurzaamheid, internationalisering en de nieuwste kweektechnieken een belangrijke rol spelen. De studenten hebben via het keuzedeel aquacultuur al een gedegen basiskennis en praktijkervaring opgedaan met het kweken van vis. Deze kennis kunnen ze in het project goed gebruiken.

Aquacultuurproject
Wekelijks overleggen de studenten (online en in het Engels) met de medewerkers van het hotel en adviseren hen over het verbeteren van het kweeksysteem, de voerberekeningen en de waterkwaliteit. Het advies kan meteen in de praktijk worden toe gepast. “Soms blijkt je idee in de praktijk niet goed te werken, omdat er bijvoorbeeld bepaalde middelen niet zijn. Gelukkig hebben we tot nu toe goede alternatieven kunnen bedenken door de combinatie van de vindingrijkheid van de mensen daar en onze eigen praktijkervaring”, aldus Bjorn.

Het hotel kweekt en teelt haar eigen groente en vis voor de consumptie van haar hotelgasten. Ze beschikken sinds kort over watertanks voor het kweken van Tilapia. Door het advies van de studenten willen ze de watersystemen verbeteren en het dagelijks management van de systemen onderhouden. Dit heeft een productieverhoging als gevolg. Ze streven naar een ecologisch sluitend systeem, waarbij de mest van vissen wordt gebruikt voor de groei van groente. Het hotel is ook van plan om de opgedane kennis rondom het kweken van vis en telen van groente in een ecologisch verantwoord systeem te delen met de lokale bevolking. Een belangrijk doel, omdat de toeristensector is ingestort en een aanvulling in de voedselvoorziening welkom is.

PUM
PUM is een organisatie die streeft naar duurzame en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De experts van PUM delen hun kennis en ervaring op vrijwillige basis met ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in 35 landen. De experts zijn meestal pensionado en richten zich op het vakgebied en het specialisme waarin ze jarenlange ervaring en deskundigheid hebben opgebouwd. Het is dan ook bijzonder dat PUM onze (jonge) studenten heeft benaderd om dit project te gaan uit voeren. Onze studenten zijn geschikt voor dit project omdat zij aantoonbare goede kennis en ervaring hebben op het gebied van (vis)kweektechnieken. Met het project doen de studenten uiteraard ook nieuwe vaardigheden op waardoor ze zich kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over PUM kijk op www.pum.nl

Zone.college en aquacultuur
Zone.college biedt praktijk-rijk en vooruitstrevend groen beroepsonderwijs (vmbo, mbo en volwassenen) waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is en waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Aquacultuur is hierin een belangrijk pijler. Binnenkort starten er ook internationale cursussen over dit onderwerp. Zone.college is trots dat we in samenwerking met PUM mogen deelnemen aan het aquacultuurproject op Bali. Het project loopt nog tot midden april. Houd voor de laatste ontwikkelingen de website of socials van Zone.college in de gaten.

Online voorlichtingsavond 11 maart
Meer informatie over de mbo-opleidingen van Sportvisserij & waterbeheer? Bezoek dan de online voorlichtingsavond mbo op donderdag 11 maart van 18.00 tot 20.00 uur. Bezoekers kunnen dan vanuit huis kennismaken met het groene onderwijs en de opleidingen. Aanmelden voor de online voorlichtingsavond is verplicht en kan via het aanmeldformulier op de website van Zone.college.