GroenLinks vraagt om pilot alternatieve woningen in Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Het is hard nodig dat starters en mensen met een andere woonbehoefte een kans krijgen op de huizenmarkt.

Bewoners van Zwolle hebben geregeld zelf ideeën om innovatief en goedkoop te kunnen bouwen, zoals met tiny houses, tiny boats of meergeneratiewoningen. Ook casco bouwen, dus een ‘kaal’ huis opleveren, kan voor veel mensen een aantrekkelijke, betaalbare optie zijn.

Daarom heeft GroenLinks in samenspraak met de CU en het CDA het college verzocht om ideeën vanuit de stad voor innovatief bouwen in het goedkope segment te betrekken bij de bestaande pilot Flexwonen.

Raadslid Anja Roelfs: “We horen de roep om meer innovatieve woningen in de stad. Daar moeten we zeker naar luisteren.” Roelfs heeft ook gevraagd of de gemeente inwoners duidelijkheid kan bieden over waar ze terecht kunnen om hun wooninitiatieven voor te leggen.