Regio IJsselland start inkooptraject jeugdhulp

Foto van auteur

Zwolle Begin april heeft het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ IJsselland) namens elf gemeenten in de regio het startsein gegeven voor de inkoop van jeugdhulp.

Samenwerken tussen aanbieders wordt binnen het nieuwe inkooptraject makkelijker gemaakt. Ook komt er meer zicht en greep op de uitgaven. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het betaalbaar houden van de jeugdzorg, zodat goede en betaalbare zorg ook in de toekomst kan worden geboden. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp (van lichte opvoedondersteuning tot specialistische 24-uursopvang) ondergebracht bij gemeenten. Om expertise te bundelen en efficiënt te kunnen werken, hebben veel gemeenten inkoop en contractering gebundeld, zoals in Regio IJsselland.

Alle jeugdhulp wordt nu met het nieuwe inkooptraject samengebracht in één werkwijze, waardoor samenwerken makkelijker wordt en de administratieve lasten verlagen. Voor specialistische hulpvragen wordt een hoger tarief betaald dan voor lichtere opvoedondersteuning. Zo krijgt elke aanbieder een eerlijk tarief dat past bij de complexiteit van de hulpvraag en kan elke jeugdige met een hulpvraag geholpen worden.

Honderden tarieven

Michiel van Willigen (wethouder Jeugd in Zwolle en bestuurder RSJ IJsselland): “Het nieuwe inkoopmodel ondersteunt de veranderingen die we met elkaar in de regio IJsselland hebben afgesproken. We willen de zorg voor kinderen en jongeren zoveel mogelijk normaliseren, in de eigen omgeving van het kind. Ook willen we het vertrouwen in professionals versterken en werken aan minder bureaucratie en beheersing van uitgaven. Om die doelen beter te kunnen realiseren, in het belang van het kind, willen we onder meer eenduidiger tarieven, in plaats van de honderden die we nu hebben.”

Sommige aanbieders hebben te maken met een hogere kostprijs. Bijvoorbeeld omdat ze voor specialistische zorg hoger opgeleide mensen in dienst hebben, of omdat ze meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit van de jeugdzorg te verbeteren. De gemeenten willen wel graag transparantie welk deel van het tarief besteed wordt aan het kind, en hoeveel extra gerekend wordt voor overhead en andere taken.

Minder doorverwijzen

Door goede samenwerking van gemeenten en jeugdzorgaanbieders zijn in IJsselland al stappen gezet in het veranderingsproces. Zo worden lichte problemen snel opgepakt, zoals op school of bij de huisarts, waardoor minder hoeft te worden doorverwezen.

Maar niet elke preventie betaalt zichzelf meteen terug. Zo berekenden onderzoekers van AEF onlangs dat het financieel tekort op jeugdhulp bij alle gemeenten is opgelopen tot landelijk 1,7 mld euro structureel. Duidelijk is dat aan alle knoppen gedraaid zal moeten worden om de financiële last van het tekort bij gemeenten te verlichten. In het ergste geval zouden anders cliëntenstops en hoge wachtlijsten kunnen dreigen. Dat moet tegen elke prijs worden voorkomen.

Nieuwe tarieven

Het overgrote deel van de jeugdzorgaanbieders in de regio IJsselland onderschrijft de hervorming van de jeugdhulp en kan zich goed vinden in de nieuwe tarieven. Toch zijn er specialistische jeugdhulpaanbieders die het net als gemeenten financieel zwaar hebben. Regio IJsselland is zich hier bewust van en biedt specialistische aanbieders ruimte om hierover in gesprek te gaan gedurende het inkooptraject. Samen wordt gewerkt aan het behoud van jeugdhulp voor alle jeugdigen in de regio.

Het inkooptraject is op 1 april gestart waarbij jeugdhulpaanbieders nog tot 5 juli de tijd hebben zich in te schrijven.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)