Corporaties bieden zwerfjongeren werkervaring

Foto van auteur

Directeur Eddy Veenstra van woningcorporatie SWZ uit Zwolle heeft vandaag de aanmoedigingsprijs Take Off in ontvangst genomen. Hij deed dat mede namens de Zwolse corporaties delta Wonen en Openbaar Belang en Beter Wonen Vechtdal uit Hardenberg. De corporaties krijgen de prijs voor hun vooruitstrevende aanpak bij het aan werk helpen van zwerfjongeren. Het project maakt onderdeel uit van Take Off – een landelijk initiatief waarbij corporaties niet alleen huisvesting bieden aan deze jongeren, maar ook werkervaring bij of via de eigen organisatie. De prijs is uitgereikt tijdens het slotcongres van Geef opvang de ruimte.

Op dit moment zijn twee woningen in Zwolle en Hardenberg beschikbaar. Begin 2007 zullen hier 6 jongeren wonen. Op initiatief van de corporaties worden werkervaringsprojecten voor de jongeren ingevuld. Een derde woning volgt begin 2007, waarmee in totaal 9 jongeren een plaats krijgen. De begeleiding wordt geleverd door het Centrum voor Wonen, Zorg & Welzijn Veluwe IJsselstreek (Leger des Heils).

Wonen en werken worden vaak in één adem genoemd als het gaat om voorwaarden voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Corporaties kunnen gemotiveerde jongeren niet alleen huisvesting bieden, maar ook werkervaringstrajecten. Dat is het uitgangspunt voor ‘Take Off’, een initiatief van Geef Opvang de Ruimte in samenwerking met de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). Het plan is dat de corporatie naast passende woonruimte ook werk regelt voor de jongere. Dat kan bij de corporatie zelf, maar ook bij een bedrijf of instelling waarmee de corporatie zaken doet. De verwachting is dat na een periode van maximaal 2 jaar de jongere in staat is om zelfstandig te wonen en op eigen kracht een baan te verwerven. Een personal coach begeleid het hele integratieproces en onderhoudt contacten tussen betrokken instanties.

Er zijn op dit moment initiatieven in Almere, Mijdrecht, Amsterdam, Arnhem, Emmen en Hilversum . In onder meer Hoogezand, Rotterdam, Utrecht, Vlagtwedde en Zaanstad is belangstelling voor het project.

Op www.geefopvangderuimte.nl is een landelijk stimulerings- en ondersteuningspunt voor Take Off ingericht. Via de site is onder meer het ‘Handboek Take Off’ te downloaden. In het handboek staat veel nuttige informatie over voorwaarden, de doelgroep, taken coach en werkbegeleider, kosten e.d.

In Geef opvang de ruimte hebben Aedes vereniging van woningcorporaties, SEV en Federatie Opvang bijna drie jaar intensief met elkaar samengewerkt om de doorstroming in de maatschappelijke opvang te bevorderen. Met het congres van vandaag is het project Geef opvang de ruimte beëindigd. Aedes en Federatie Opvang zetten de samenwerking echter voort en richten zich vanaf 2007 op een sluitende aanpak van huisvesting tot het aan werk helpen van dak- en thuislozen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)