Melkmarkt autoluw geworden

Foto van auteur

De Melkmarkt in de Zwolse binnenstad is autoluw geworden. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Melkmarkt. Met de in gebruik name van de nieuwe poller (de verzinkbare paal voor de afsluiting van de binnenstad) op de hoek van de Melkmarkt met de Jufferenwal en de opheffing van de parkeerplaatsen, is het gebied nu vooral het domein van voetgangers en fietsers.

De werkzaamheden maken deel uit van het Binnenstadsprogramma van de gemeente Zwolle. Met tal van maatregelen, projecten en werkzaamheden wordt het centrum opgeknapt en verfraaid. Daarmee wordt het verblijfsklimaat verbeterd.

De Melkmarkt is een autoluw voetgangersgebied geworden, net als de Grote Markt. Er is meer ruimte ontstaan voor terrassen, (waren)markt en evenementen. De afgelopen maanden zijn voorbereidingen getroffen voor de komst van nieuwe bomen. Ondergrondse constructies en een watertoevoersysteem zorgen voor voldoende groeikansen voor de nieuwe elzen. In april worden de bomen geplant.
Overigens is een deel van de bestrating nog niet definitief. In 2007 wordt de gehele Melkmarkt (met uitzondering van het gedeelte bij de Bankenlocatie) van de definitieve straatstenen voorzien.

Aan de rand van de binnenstad zijn voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers. Daarnaast wordt gewerkt aan plannen voor uitbreiding van parkeeraccommodaties. Bevoorradend verkeer blijft welkom in de binnenstad gedurende de zogenoemde venstertijden (dagelijks van 6.00 tot 12.00 uur, ’s maandags tot 13.00 uur).

Het spreekt vanzelf dat de politie ook zal controleren op de naleving van de nieuwe regels. Dat betekent dat geparkeerde auto’s bekeurd zullen worden. De poller op de Melkmarkt blijft functioneren als ‘uitrij-poller’. Auto’s die opgesloten zitten in het voetgangersgebied kunnen via deze route het pollergebied verlaten.


Inrichting

Op basis van het Openbaar Verlichtingsplan Binnenstad is voor de Melkmarkt gekozen voor armaturen aan een wandarm en masten. Aan de noordgevel van de Melkmarkt komen wandarmaturen, aan de zuidkant langs de rijbaan komen masten. De gemeente experimenteert op de middenzone bovendien met tien demontabele masten. Dit type masten kan gemakkelijker verwijderd worden bij bijvoorbeeld evenementen. Het is een goedkopere en snellere oplossing dan het verwijderen van de huidige, niet-demontabele masten. Een deel van de verlichting is al geplaatst, de rest volgt op korte termijn.

Met horecabedrijven aan de Melkmarkt is contact gezocht in verband met de nieuwe terrasruimte op de Melkmarkt. In overleg met hen wordt de indeling gemaakt voor de terrassen.

Toekomst
In de omgeving van het Cityhotel en Tapasbar Vengo vinden begin volgend jaar nog werkzaamheden plaats aan de inrichting van de openbare ruimte. De bestrating van de noordzijde van de Melkmarkt tussen de Steenstraat en het Rodetorenplein wordt hierbij eveneens afgerond. Het is de bedoeling om deze werkzaamheden in april 2007 af te ronden.

In het voorjaar van 2007 starten ook de werkzaamheden aan het Rodetorenplein. Gedurende een jaar of twee wordt hier gewerkt aan onder meer een nieuwe kade, aanpassingen aan het riool, de bestrating, een nieuw havenmeestergebouw en een nieuw gebouw naast de Belgische Keizer.

Daarnaast vinden over enkele jaren nog werkzaamheden plaats aan de zuidzijde van de Melkmarkt tussen de Grote Markt en de Melkmarktstraat. Met deze werkzaamheden wordt gewacht in verband met de beoogde herontwikkeling van de Bankenlocatie. Hiervoor moet een deel van de panden worden gesloopt. Naar aanleiding van een aanvraag van een monumentenstatus voor enkele gebouwen zullen burgemeester en wethouders van Zwolle hier op korte termijn besluiten over nemen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Melkmarkt autoluw geworden”

Reacties zijn gesloten.