Mieke Draijer bundelt expertise bij Het Baken en Frion

Foto van auteur

Mieke Draijer

Zwolle – Zorgaanbieders Het Baken en Frion geven de samenwerking tussen ouderenzorg en de gehandicaptenzorg een gezicht. Specialist ouderengeneeskunde en eerste geneeskundige Mieke Draijer komt beide organisaties versterken.

Daarmee kan ze haar expertise voor zowel cliënten uit de ouderenzorg als uit de gehandicaptenzorg inzetten. Mieke Draijer is nu nog actief bij de zorggroep Alliade, als directeur centrale behandeldienst en geneesheer-directeur. Ze is vooral bekend als gedreven specialist ouderengeneeskunde met veel bestuurservaring.

Draijer was actief bij Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten in de ouderengeneeskunde, en is voorzitter van de VGN-academie. Ze heeft een heldere visie op beschikbaarheid van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (medische) zorg voor ouderen en mensen met een beperking, aldus Frion.

Mieke Draijer: “De ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn op onderdelen verschillend maar kunnen elkaar versterken door te leren van elkaars deskundigheid. Bijvoorbeeld: de kennis over gezondheidsrisico’s van de ouderenzorg is nu ook heel bruikbaar in de sector verstandelijk gehandicapten door toegenomen veroudering, terwijl in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking veel ervaring is in het ondersteunen van een zo normaal mogelijk zelfstandig leven, inclusie en kleinschalig wonen. In de beleidsontwikkeling op het gebied van (medische) zorg aan genoemde doelgroepen is het van belang de schaarste in professionals slim te verdelen, om de toegankelijkheid van zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen. Dit moet in contact met de vakgroepen, huisartsen en de diverse aanbieders in de zorgketen. Hier lever ik ook graag een bijdrage aan.”

De bestuurders van Frion en Zorgverlening Het Baken verwachten dat de inbreng van Mieke Draijer van waarde kan zijn voor de bewoners en cliënten van beide organisaties.