Wonen, retail, horeca en (culturele) voorzieningen op voormalige Hudson’s Bay locatie

Foto van auteur

Zwolle – De Zwolse ontwikkelaar Junco heeft een plan ontwikkeld voor het voormalige Hudson’s Bay pand in Zwolle. De gemeente heeft hiervoor een zogenaamd Ruimtelijk Ontwikkelplan opgesteld. Hierin zijn de kaders omschreven waarbinnen de ontwikkeling plaats mag vinden. Het college legt dit plan voor aan de gemeenteraad. Die neemt uiteindelijk een besluit. Na goedkeuring van het Ruimtelijk Ontwikkelplan kan Junco het initiatief verder uitwerken.

Het beoogde plan van de Zwolse ontwikkelaar Junco biedt ruimte aan wonen, horeca, retail en (culturele) voorzieningen. De plannen zijn op 26 maart en 7 april aan de raad en inwoners, ondernemers en belangenpartijen van het Broerenkwartier gepresenteerd. Om een ontwikkeling op deze plek mogelijk te maken moet er een Ruimtelijk Ontwikkelplan worden vastgesteld. Hierin legt de gemeente fysieke en beleidsmatige kaders vast voor de ontwikkeling op deze locatie. Na vaststelling van het Ruimtelijk Ontwikkelplan kan de ontwikkelaar verder met uitwerking van de plannen binnen de door de gemeente gestelde kaders. De plannen worden dan aan dit kader getoetst.

Participatie betrokkenen
De volgende stappen die ontwikkelaar Junco o.a. gaat zetten is om met de directe omgeving en met belangenpartijen om de tafel te gaan om de meer uitgewerkte plannen te bespreken.

De huidige bebouwing in het Broerenkwartier stamt uit de jaren 60. De deels overdekte passages en ruimtes voor grote formules zoals V&D (en later Hudson’s Bay) en C&A, werden destijds gezien als de meest moderne vorm van winkelen. Inmiddels staat het Broerenkwartier er anders voor. Zowel V&D als Hudson’s Bay zijn uit het straatbeeld verdwenen.