Regeling Groene Leges voor verduurzaming gaat wijzigen

Foto van auteur

Zwolle – Particulieren en ontwikkelaars die een duurzame woning wilden bouwen konden sinds 2018 korting krijgen op de leges voor een omgevingsvergunning: de groene leges regeling. Dit gold ook voor monumenten die op meerdere punten werden verduurzaamd.

Inmiddels zijn veel van deze maatregelen waarvoor de korting is verstrekt vastgelegd in de wet. Voor een nieuwbouwwoning geldt op dit moment bijvoorbeeld dat deze gasloos is en in een hoge mate wordt geïsoleerd. Het is dus niet meer logisch deze maatregelen te stimuleren met groene leges. Ze zijn immers al verplicht. De regeling heeft daarnaast bij monumenten niet het verwachtte resultaat gehad. Het college stelt de raad daarom voor om de groene leges regeling in de huidige vorm stop te zetten. Er wordt gezocht naar een alternatieve regeling voor bestaande bouw, waar de verduurzamingsopgave groter is.

Duurzaam is de norm
De energietransitie is in volle gang. Sinds de start van de pilot in 2018 is er op duurzaam bouwen gebied al heel veel veranderd. Zo moeten alle nieuwbouwwoningen inmiddels al gasloos worden opgeleverd. Ook is de houding van veel pandeigenaren ten opzichte van duurzaam bouwen positief veranderd. Waar ze een aantal jaren geleden misschien nog een steuntje in de rug nodig hadden om duurzame plannen in te dienen, geven ze nu aan dit zonder de regeling ook te hebben gedaan. Bovendien is gebleken dat de grootste uitdaging voor de energietransitie niet zit in nieuwbouw, maar in het verduurzamen van bestaande bouw. Daar zet Zwolle haar energieprogramma dan ook op in.

Alternatief: korting leges bestaande bouw
Er wordt gezocht naar een alternatieve kortingsregeling gericht op bestaande bouw. Daar wordt het resterende budget van de groene leges voor ingezet, ook eerst als een pilot. Voor sommige duurzaamheidsmaatregelen, zoals het isoleren van de buitengevel, plaatsen van isolerend glas of zonnepanelen, is in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Het opleggen van leges voor dit soort plannen is vanuit de wetgeving legitiem, maar is niet ondersteunend aan het beleid voor de energietransitie. Daarin probeert de gemeente inwoners te stimuleren zoveel mogelijk zelf te verduurzamen. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor een regeling waarbij vergunningaanvragers de kosten voor de leges (deels) terugbetaald krijgen. Verwacht wordt dat het ontwerp hiervoor in het najaar aan het college en de raad kan worden voorgelegd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)