Sinterklaas bedankt Zwolle voor de schone grachten

Foto van auteur

Zwolle – Na de Thorbeckegracht en de Achtergracht krijgt de waterbodem van de Singelgracht een grote schoonmaakbeurt. Woensdag 3 december zijn de baggerwerkzaamheden in de Singelgracht officieel van start gegaan met de presentatie van het bouwbord langs de Singelgracht door Gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel, wethouder Gerard van Dooremolen van de gemeente Zwolle, dagelijks bestuurslid Wim Porte van het Waterschap Groot Salland en aannemer Dosco baggerwerken b.v. Sinterklaas liet tijdens de presentatie van zich horen met een gedicht waarin hij Zwolle bedankt voor een ongehinderde doorgang in de Thorbeckegracht tijdens zijn intocht.

Wethouder van Dooremolen mag vanwege zijn betrokkenheid inmiddels het boegbeeld van de baggerwerkzaamheden genoemd worden: “We zijn al ruim een jaar verder sinds we zijn gestart zijn met het saneren van de grachten. Het is een omvangrijke klus, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Een schone gracht draagt bij aan een gezond woon- en leefklimaat en het maakt de stad mooier en toegankelijker. Daar hebben de burgers en bezoekers van Zwolle, zoals Sinterklaas recht op.”

  

Beste burgers en buitenlui van Zwolle,

 

Mag ik even storen, kan het even?

Ik wil u namelijk een bedankje geven.

Want Zwolle u heeft mij zeer verrast,

met mijn snelle ontvangst, als jaarlijkse gast.

 

Ik kom al jaren met plezier,

naar het Zwolse met vertier.

Een stad zo mooi, zo groen, zo leuk,

maar soms die geur, die stank, die reuk.

 

Almere was een groot probleem,

vaarden we om vele zeedrempels heen.

Ook in Zwolle is de gracht niet diep,

een reis die met grote hindernissen verliep.

 

Dus vaar ik dit jaar op tijd naar Zwolle,

want al jaren zonder dolle,

is de gracht echt veel te vies,

en komt de doorgang heel precies.

 

Dus voor de zekerheid alvast,

om te voorkomen, anders vaar ik vast,

vaar ik langzaam om zeedrempels heen,

het duurt wel langer dan voorheen.

 

Ik sta bekend om mijn goede smaak,

zie gezondheid als een schone taak.

Een Zwols cadeau is dus snel bedacht,

een diepe, schone en heldere gracht.

 

Ik wist dus van de vuile gracht,

maar wie had dat ooit gedacht.

Pieten hadden ’t niet verteld,

ik had het zeker niet voorspeld.

Vaar ik ongehinderd Zwolle binnen,

‘k ben sprakeloos waar zal ik beginnen.

Twee grachten zijn al bijna schoon,

’t is werkelijkheid, geen mooie droom.

Dit cadeau doet alle burgers goed,

met dit cadeau komt u burgers tegemoet.

 

Heeft u nog meer baggernoten op uw zang?

De singelgracht weer schoon en duurt dat lang?

Ik ben een hele tevreden sint,

dat u vandaag ook hier begint.

De Singelgracht straks, weer helemaal schoon,

echt jammer dat ik niet in Zwolle woon.

 

Zwolle, ik wens u veel woonplezier,

een gezonde stad voor mens en dier.

 

Groeten van Sint en zijn Pieterbazen.

Samenwerking

Het baggerproject gebeurt in samenwerking tussen de provincie Overijssel, het waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle. Wim Porte, dagelijks bestuurslid van het Waterschap Groot Salland: “Als waterkwaliteitsbeheerder voor de meeste stadswateren in Zwolle is het Groot Salland verantwoordelijk voor de uitvoering van deze waterbodemsanering. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook het baggeren van de Singelgracht in goede samenwerking zal verlopen.”

De provincie Overijssel is voor de regionale wateren eindverantwoordelijk voor de sanering. Gedeputeerde Rietkerk: “De provincie Overijssel regisseert het saneringsprogramma voor de waterbodems. Voor 2012 werken wij aan een sanering van alle ernstig verontreinigde waterbodems en daar horen de waterbodems van Zwolle ook bij.” Een opgave ligt er nog om ook het rijk bij de samenwerking te betrekken. Rietkerk: “Overijssel werkt samen met partners aan schoon water en een schone bodem. Daarom willen we het rijk ook committeren.”

 

Aannemer

Na een aanbestedingsprocedure is de uitvoering van het baggerproject Singelgracht gegund aan aannemerDosco Baggerwerken b.v. uit Nibbixwoud. Projectleider is Kees Fernhout: ´We beginnen in Singelgracht bij de Kamperpoortbrug en het Kerkbrugje, daar waar geen woonboten liggen.We baggeren met een kraan op een ponton. De bagger wordt geladen in kleine beunbakken die de bagger afvoeren naar de overslagplaats elders in de gracht. Een kraanschip lost de kleine beunbakken in een grote beunbak. Deze beunbak vaart dan naar het baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer. We gaan ongeveer twaalf uur per dag baggeren van 7.00 en 19.00 uur. In het weekend wordt niet gebaggerd.´

De Singelgracht is volgens planning medio 2009 schoon. De praktijk moet echter uitwijzen hoe snel het baggeren gaat. Onvoorziene omstandigheden kan de planning in de war brengen. Fernhout:’We verwachten begin januari te gaan baggeren nabij de woonboten. De booteigenaren ondervinden natuurlijk de meeste hinder van het baggeren. Bovendien moet hun boot tijdelijk verplaatst worden. Met elke eigenaar overleggen we persoonlijk om zo goed mogelijk aan hun wensen tegemoet te kunnen komen en de overlast te beperken.’

 

Jarenlange baggerklus

De sanering van de Singelgracht maakt deel uit van het saneringsproject Zwolse wateren.De bestuurders van de provincie, gemeente en waterschap hebben begin van het jaar een overeenkomst getekend waarin zij afgesproken hebben gezamenlijk € 22,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het saneren van alle Zwolse wateren. De drie partijen dragen elk met € 7,5 miljoen een derde bij in de kosten. Het baggeren vindt plaats in de periode 2008 – 2011. Voor de uitvoering is de volgende planning gemaakt:

§         De Singelgracht (incl. Zwarte Water tot aan keersluis) in 2008 – 2009.

§         Het Almeloos Kanaal, Nieuwe Vecht en Koelwaterkanaal in 2009 -2010.

§         Het Zwarte Water in 2010 – 2011.

§         Westerveldse Aa en Willemsvaart in 2011- 2012.

 

Waarom baggeren

Reden om te baggeren is dat er op de waterbodems een dikke sliblaag is ontstaan die sterk verontreinigd is. Hierdoor is het Zwolse stadswater te ondiep geworden. Dit geeft problemen voor de ligging van de woonboten, scheepvaart en het waterbeheer. De bagger is sterk verontreinigd,  vooral door historische industriële lozingen en jarenlange lozingen van ongezuiverd rioolwater. De tijd dat deze lozingen met zwaar verontreinigde stoffen zoals teer, olie, zware metalen (zink, koper, lood kwik en chroom) en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) plaatsvonden, ligt ver achter ons. Maar deze historische erfenis is nog steeds niet opgeruimd: daarvoor is het nu de hoogste tijd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

13 gedachten over “Sinterklaas bedankt Zwolle voor de schone grachten”

 1. Als die carnavalsdj daar toch staat te handenschudden op de Achtergracht, kan hij misschien gelijk eens kijken hoe het nog wat met dat HUIS moet worden Huis aan de Achtergracht[/url]

 2. G.Heiligman….staat de G. voor Goed? want dan ken ik jou wel; jij bent die ouwe kerel met baard, in het rood! Jij komt op 5 december altijd met een stel donkere gasten, om kadeautjes te brengen!! Gaaf dat je meedoet ouwe!

 3. geschreven door ghehe, op 3 december 2008 om 21:41

  ;D ;D

  Daarmee ontkom je niet aan een gepaste straf Ghehe, want G. Heiligman weet alles en jij krijgt geen kadootjes aan de Assendörperstraat. 😛

  ========

  On-topic a.u.b. !!

 4. Laat ze de Grote Aa in de binnenstad maar weer aanleggen.

  En een stadsstrand lijkt mij ook wel wat, maar waar zou die dan aan onze uitgebaggerde grachten moeten komen?

  Nou ja, we mogen ons in Zwolle gelukkig prijzen met de vele zwemplassen in de directe omgeving en o.a. het Veluwemeer dichtbij.

 5. De tijd dat deze lozingen met zwaar verontreinigde stoffen zoals teer, olie, zware metalen (zink, koper, lood kwik en chroom) en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) plaatsvonden, ligt ver achter ons.

  😮 Vroeger regelmatig gezwommen in de grachten en ook wel vis gegeten die hierin gevangen was. 8)

Reacties zijn gesloten.