Gemeente plaatst geluidswal aan Ittersumallee

Foto van auteur

Op verzoek van de bewoners gaat de gemeente een geluidswal plaatsen tussen de Ittersumallee en de woningen op de Gerenlanden. Deze geluidswal stond in 1980 ook al op de planning, maar is toen niet gerealiseerd, omdat de bewoners het toen niet wilden. De gemeente heeft toentertijd beloofd de wal te zullen bouwen zodra dat nodig was. Door de toegenomen verkeersdrukte en de bouw van nieuwe huizen is de geluidswal nu echt nodig en daarom lost de gemeente haar belofte in.

Om uitvoering te geven aan de eisen van het bestemmingsplan Zwolle-Zuid was de gemeente Zwolle in 1980 van plan de geluidswal te bouwen. Bewoners hebben hier indertijd tegen geageerd, met als reden dat zij het uitzicht over de kassen en de weiden niet kwijt wilden en op dat moment nog geen hinder ondervonden van de Ittersumallee.

Inmiddels is duidelijk dat in de huidige situatie de geluidsbelasting op de gevels van woningen aan de Kadeneterkamp inderdaad zo hoog is, dat de gemeente haar belofte een geluidswal aan te leggen zal inlossen. De bedoeling is dat de wal begin 2007 klaar is. De buurtbewoners zijn per brief geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden. Zo zal er voor het einde van het jaar een inloopbijeenkomst worden georganiseerd, waarin de plannen worden gepresenteerd en visueel gemaakt.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)