Onderzoek naar doorstromingsmaatregelen IJsselallee

Foto van auteur

Hoe zorgen we dat verkeer op de IJsselallee voldoende kan doorrijden, nu en in de toekomst? De gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat hebben onderzoek gedaan naar het antwoord op die vraag. De voorlopige uitkomsten worden de komende maanden verder uitgewerkt. Het zijn belangrijke stappen richting concrete maatregelen. 

De IJsselallee is een belangrijke schakel in het hoofdwegennet van de gemeente Zwolle en de omliggende regio. De doorstroming op de weg heeft direct invloed op de A28. Op dit moment is de doorstroming –met name in de spits- al niet optimaal en met de autonome groei van het verkeer en ontwikkelingen in de omgeving is de verwachting dat de problemen zullen toenemen. Samen met Rijkswaterstaat is de afgelopen maanden gekeken naar mogelijke maatregelen en de effecten daarvan. Het onderzoeksgebied strekt zich uit van de kruising Hanzeallee/IJsselallee tot het kruispunt Blaloweg/Westenholterallee. Ook het Spoolderplein en de op- en afritten van de A28 maken deel uit van het gebied. De doorstroming op de A28 en de IJsselallee heeft daarbij de meeste prioriteit gehad. Ook doorstroming van het openbaar vervoer is van groot belang.

 

De uitkomsten van het onderzoek wijzen onder meer op mogelijkheden om rijstroken anders in te delen, rijstroken toe te voegen en verkeerslichten beter op elkaar af te stemmen. De conclusie van het onderzoek is dat het goed mogelijk is om met dergelijke maatregelen de doorstroming vooralsnog in goede banen te houden. Voordat over de definitieve aanpak wordt besloten is nog nader onderzoek nodig. Zo wordt gekeken naar de fysieke haalbaarheid van de extra stroken, de gevolgen voor geluidhinder en luchtkwaliteit en het verleggen van kabels en leidingen. Ook de kosten en mogelijke dekking worden nog nader in beeld gebracht.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

17 gedachten over “Onderzoek naar doorstromingsmaatregelen IJsselallee”

 1. Interessant. Maar die busbeinvloeding van het OV verslechterd over het algemeen de doorstroming. Men moet dus een keus maken; een bus laten doorrijden of tientallen auto’s tot stilstand brengen.

 2. Klinkt aantrekkelijk, maar werkt nooit, omdat mensen niet afhankelijk willen zijn van de bustijden, maar vaker omdat men niet massaal van punt A naar punt B moet, maar van punt A – Y naar punt Z. Zo’n vervoersnetwerk kun je nooit opzetten om het autoverkeer te doen verdampen.

 3. Ik denk dat ze de hanzelaan door moeten trekken en een extra afslag moeten cree?«ren bij het ecodrome. Als ze hanzeland vol willen blijven bouwen moeten ze daar wel rekening mee houden.
  Anders zouden ze nog een groot parkeercentrum aan kunnen leggen met een transverium zoals grote steden al hebben.

 4. De hoeveelheid mensen die met de auto naar Hanzeland komt, laat wel zien dat voor velen de trein/bus/OV geen optie is, zelfs dat Hanzeland pal naast bus/treinstation ligt. Ik heb laatst berekeningen gezien dat vanuit forenzengemeentes rondom Zwolle, de auto altijd 10 – 30 minuten sneller is, en dan heb je de files ingecalculeerd. Men rekend altijd bushalte/treinstation tot treinstation/bushalte, en dat is geen eerlijke vergelijking, aangezien je met de auto altijd van deur tot deur rekent.

 5. Ik denk dat werkgevers dit dan collectief aan moeten pakken. kom je uit zwolle dan moet je met de fiets, verder afgesloten parkeerplekken met slagbomen.Bij veel bedrijven werken ze al zo.Stapje verder is gratis openbaar vervoer en geen reiskostenvergoeding als je van buiten zwolle komt daar dan tegen over betalen voor een parkeerkaart als je zelf toch met de auto wilt.Dat zou “ontmoedigend”genoeg moeten werken denk ik, maar goed dat moet collectief aangepakt worden.
  Is daar trouwens nog geen commmissie voor opgesteld?

 6. Door het verwijderen van stoplichten op de kruisingen veeralee en spoolderbergweg en deze te vervangen door tunnels en/of flyovers is men van de meeste verkeers opstoppingen af.

 7. Als je het autoverkeer wilt terugdringen, moeten ze eerst wat aan de ruimtelijke ordening doen. Of denk je dat al die mensen recreatief in de file gaan staan???

 8. Tja, keuzes maken dan h?©? In een gezin ben je in principe altijd onmisbaar…
  Hoe zie jij die ruimtelijke ordening concreet dan? Speculeer maar eens…

 9. Ze moeten de werkplekken en arbeidsplaatsen opnieuw gaan ordenen zodat mensen uit Zwolle werken in Zwolle en van elders ook elders werken.
  Dat scheelt minstens de helft aan files.
  Maar dat scheelt onze regering niet, want hoe meer accijns er binnen komt van de brandstof hoe beter.
  Het milieu delft het onderspit.

 10. Buiten de steden is vaak geen werk te vinden. Steden als Zwolle of Groningen in plattelandsgebieden trekken nou eenmaal werknemers van buiten de stad. Het probleem zit ‘m vooral in “een woonwijkje hier” en “een woonwijkje daar”, zonder de infra erop aan te passen.

 11. Mwoa, denk niet dat we nog arbeiderswijken hebben die specifiek bij bijvoorbeeld een fabriek geplaatst worden mits je dit dan met aangepaste infra bedoeld.
  Je ziet steeds meer grote organisaties zich (centraal)vestigen in Zwolle door de ideale ligging. Ik denk dat die groei dan hand in hand moet lopen met de groei van de woonwijken.
  Ben het wel met je eens dat de woonwijken tegenwoordig met de tunnelbouw van de lopende band afrollen.
  Als het voor werknemers buiten Zwolle steeds minder interessant gemaakt word om met de auto te gaan hebben ze een keuze openbaar vervoer of verhuizen naar Zwolle. Of inderdaad 5 uur per week extra file en alleen op zondag het vlees snijden 😉
  Denk dat dat mede(en de krappe arbeidsmarkt in de dorpjes) de reden ook is dat het platteland leegloopt.

 12. De grootste verkeersremmers zijn natuurlijk de verkeerslichten. Deze vervangen door ongelijke kruisingen of beter gezegd op-en afritten zoals op een snelweg zou de doorstrommng zeker ten voordele komen. Nog meer banen heeft weinig zin zolang de verkeerslichten blijven staan. Een groene golf aanbrengen zoals vroeger op de Zwartewaterallee is misschien ook een optie.

 13. Als alle mensen die hier in Zwolle werken en wonen,eens met de fiets gaan of met een shuttlebus gaan. dan is een groot probleem opgelost en kan het interlokale verkeer doorrijden.
  Je kunt natuurlijk met enkele colega’s bij jou uit de buurt die bij de zelfde werkgever werken gaan samen rijden.
  Ik vindt dat de werkgevers er ook voor moeten zorgen dat dat gebeurdt. bijvoorbeeld geen parkeerplaatsen terbeschikking te stellen aan mensen uit Zwolle.

Reacties zijn gesloten.