VVD Zwolle presenteert ambities voor een Hanzestad met lef

Foto van auteur

Johran Willegers
Foto: VVD Zwolle

Zwolle – ‘Samen aan de slag’ is de ambitie van de Zwolse VVD voor de komende jaren.

De VVD zet de komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de beste zorg en een fijne, veilige stad. Het verkiezingsprogramma is afgelopen zaterdag vastgesteld. “Met deze plannen blijft Zwolle mooi en wordt onze stad nog beter,” zegt lijsttrekker Johran Willegers.

“Zwolle is een stad waar het prachtig wonen is,” aldus de VVD in een persbericht. “De woningnood in onze stad is veel te groot waardoor een huis onbereikbaar en onbetaalbaar is. De enige échte oplossing is om er huizen bij te bouwen. Wij willen daarom dat er de komende jaren 15.000 (in plaats van 10.000) woningen bijkomen, een nieuwe woonwijk dus. We willen niet alleen praten over woningen, maar ook echt aan de slag. Wat ons betreft bepaalt de nieuwe coalitie binnen honderd dagen waar die wijk komt en komt er een versnellingsteam zodat we die ambitie snel gaan omzetten in de bouw van huizen.”

Ook blijft de Zwolse VVD werken aan welvaart: “Vanuit de ambitie dat elke Zwollenaar een baan verdient en zichzelf en de stad kan helpen ontwikkelen.” De liberalen willen daarom dat de gemeente in gesprek blijft met bedrijven en sectoren waar een vraag naar instroom bestaat, zodat kansrijke banen kunnen worden aangeboden aan mensen, indien nodig door snel passende omscholing aan te bieden.”

Verder wil de VVD Zwolle vlot van A naar B. “Om Zwolse banen te behouden, gaan we voor een goed bereikbare stad, over de weg, het spoor en het water. Een spoorterminal op Hessenpoort, om zo ook vrachtverkeer van de weg te halen, is een van de belangrijke punten.”

Voor de Zwolse VVD is een stad waar je in vrijheid en veiligheid kunt wonen cruciaal. “Dat betekent dat straten en wijken veilig worden ingericht, zodat kinderen zonder vrees op straat kunnen spelen.

Bovendien zet de VVD in op een zichtbare en effectieve aanpak van ondermijning. Ze willen een Very Irritating Police (VIP) aanpak voor overlastgevers, waarbij lastpakken permanent op de huid worden gezeten en gecontroleerd. “Leefbaarheid en openbare orde zijn speerpunten, wat ook blijkt uit het feit dat de VVD wil dat de gemeente gebedsoproepen kan beperken of verbieden als deze ongewenste effecten hebben.”

De afgelopen jaren is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk gezondheid is, aldus de VVD Zwolle. “Sporten draagt daaraan bij en is bovendien leuk.” De Zwolse VVD vindt dan ook dat iedereen moet kunnen sporten en zet zich daarom in om de huur voor sportverenigingen in gemeentelijke sportaccommodaties af te schaffen. Hierdoor kunnen de contributies naar beneden en kan iedereen meedoen.

Johran Willegers gaat samen met alle kandidaten aan de slag om deze ambities waar te maken: “Ik ben trots op het verkiezingsprogramma en wil hard werken om onze oplossingen dichterbij te brengen. Samen met een fantastische lijst kandidaten wil ik mij hiervoor gaan inzetten. De wensen van de Zwollenaren zijn onze inspiratie. Dit programma is met hen vormgegeven. Ook de komende jaren blijven wij de Zwolse wensen graag meenemen.”