Zwolle ontvangt miljoenenimpuls voor woningbouw in Spoorzone

Foto van auteur

Zwolle – De belangrijkste ontwikkellocatie van Regio Zwolle, Spoorzone, ontvangt van het rijk een bijdrage uit de Woonimpuls. Dit is een subsidieregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en bedoeld om de bouw van woningen te versnellen en het bouwen van meer betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving.

Het ministerie draagt € 15,4 miljoen bij aan de publieke investeringen die samenhangen met de bouw van 2.900 woningen die de komende 10 jaar in de Spoorzone verrijzen. Samen met de investering van de gemeente zelf, de cofinanciering van de provincie en de bijdrage van de marktpartijen ontstaat zo een investeringspakket van ruim € 57 miljoen.

Wethouder Ed Anker is erg blij met de bijdrage. “In Zwolle is een groot tekort aan betaalbare woningen en staan we voor een grote woningbouwopgave. Juist hier in Spoorzone zetten we de komende tien jaar volop in op woningbouwversnelling. Dit gebied ontwikkelt zich tot een nieuwe stedelijke hotspot. Een uniek stuk stad met plek voor duizenden nieuwe woningen, werk – en leerplekken, onderwijs en cultuur. Dankzij deze investering kunnen we nu niet alleen versneld betaalbare woningen bouwen maar ook het gebied kwalitatief hoogwaardig ontwikkelen. Dit wil zeggen dat de woningen in een autoluwe, groene en klimaatbestendige leefomgeving komen te staan. Het wordt echt een fijne plek om te wonen en verblijven. ”

De investering maakt onder andere de aanpassing van de Koggetunnel en de aanleg van het Koggepark mogelijk. Ook kunnen hiermee de Veerallee en de kruisingen bij de entrees van de IJsselallee heringericht worden. Verder wordt het hoofdwatersysteem verbeterd en vindt de benodigde uitbreiding van het hoofdrioleringssysteem plaats.

“Een grote factor voor succes bij deze gebiedsontwikkeling ligt in de samenwerking. Met marktpartijen zetten we ontwikkeling van de hele Spoorzone voorop en werken we vanuit één visie voor het gebied. De toekenning van deze subsidie is voor ons een prachtige stimulans om hiermee verder te blijven gaan.”, geeft Jeroen Heethaar van Herstructureringsmaatschappij Overijssel, namens de marktpartijen aan.

De bouw van de eerste woningen start in 2023 in Hanze Oost, de voormalige Hanzebadlocatie. Vanaf 2024 wordt ook in andere deelgebieden gebouwd. Bij de verdere uitwerking van de maatregelen, zoals het Koggepark en de woningbouwplannen zijn omwonenden en andere betrokkenen betrokken.

Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel: ”Wij feliciteren de gemeente en coalitiepartners met dit mooie resultaat. De Spoorzone is een sleutellocatie voor onze provincie, hier komen woningbouw, mobiliteit, klimaat, economie en cultuur samen. Het is een belangrijke mijlpaal voor onze gezamenlijke ambities”.

De aanvraag voor de Woningbouwimpuls is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken marktpartijen, adviesbureau Fakton en met de Provincie Overijssel als partner en mede-investeerder in de stations- en gebiedsontwikkeling.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)