Zwolle kan sneller woningen bouwen door flinke bijdrage Rijk

Foto van auteur

Impressie woningbouw

Zwolle – Ministers Harbers (IenW) en De Jonge (Wonen) hebben vandaag bekend gemaakt dat Zwolle 53 miljoen krijgt om sneller nieuwe woningen te kunnen bouwen. Met dit geld wordt vooral de infrastructuur rondom de Zwolse woongebieden Spoorzone en Stadshart aangepakt.

Dit zorgt voor een goede ontsluiting van deze gebieden. Huidige en toekomstige inwoners kunnen hierdoor straks makkelijk en op een duurzame manier van en naar hun woning komen. Er wordt onder meer een fietstunnel aangelegd tussen de Spoorzone en Stadshagen en er komt een nieuwe mobiliteitshub in het centrum.

Wethouder Wonen Dorrit de Jong is verheugd met het nieuws: ‘We hebben in Zwolle een flinke woningbouwopgave. Ik ben dan ook erg blij met deze Rijksgelden. Met dit geld kunnen we versneld meer betaalbare woningen opleveren en meteen ook werken aan duurzame oplossingen voor mobiliteit. Daar kunnen straks alle Zwollenaren van profiteren.’

Wethouder RO Gerdien Rots vult aan: ‘Woningbouw en bereikbaarheid gaan hand in hand. De extra bijdrage van het Rijk is nodig om te werken aan goed bereikbare woongebieden, met ruimte voor vooral de voetganger en fietser en een goede balans tussen groen en water. Dat komt dan de woonkwaliteit ten goede. Dit is een mooi succes voor Zwolle’.

In de Spoorzone kunnen door dit Rijksgeld de komende vijf jaar 1640 woningen gebouwd. Hiervan vallen er maar liefst 70% in de categorie betaalbare woning. Dat is ruim boven de subsidie-eis van het Rijk van minimaal 50% betaalbaar. Het geld wordt gebruikt voor het aanleggen van een nieuwe fietstunnel onder het spoor. Hierdoor kunnen Zwollenaren straks makkelijk van de Spoorzone naar Stadshagen fietsen. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor de aanpassing van de Koggetunnel, kruisingen met de IJsselallee en de herinrichting van de Veerallee.

In het Stadshart worden de komende vijf jaar 1610 woningen gebouwd, waarvan ruim 70% in de categorie betaalbaar valt. De gelden worden gebruikt voor de aanleg van een mobiliteitshub en voor het aanpassen van de aanrijroutes ernaartoe. Ook is er geld voor de herinrichting van de singels van 50/km naar 30/km gebied met veel ruimte voor voetgangers en fietsers.

Er is door Zwolle ook nog een verzoek ingediend voor een Rijksbijdrage voor de ontwikkeling van de Zwartewaterallee. Deze aanvraag is nu niet gehonoreerd, maar wordt beoordeeld in de tweede ronde in het najaar.

Zwolle ziet de toekenning van deze Rijksgelden als het resultaat van al veel langer lopende inspanningen om urgente opgaves onder de aandacht te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn dat Zwolle met de Regio Zwolle samenwerkt aan de verstedelijkingstrategie, de regio is aangewezen als NOVI-gebied en dat Spoorzone Zwolle is aangewezen als één van de grootschalige woningbouwlocaties in Nederland. De 53 miljoen die nu is toegekend, wordt gezien als erkenning van deze inspanningen samen met provincie en Regio en het bewijs van een duurzame relatie met het Rijk.