Beeldengroep Joan Derk van der Capellen tot den Pol niet naar Zwolle

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De beeldengroep die Giuseppe Ceracchi in 1787 maakte voor het grafmonument van Joan Derk van der Capellen tot den Pol komt niet naar Zwolle. De jarenlange inspanningen om dit voor elkaar te krijgen worden gestaakt.

In 2009 vroegen de gemeenteraad van Zwolle en Provinciale Staten van Overijssel per motie om de beeldengroep uit Rome in bruikleen naar Zwolle te halen. Gemeente en provincie hadden daarvoor beide een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten. Het was de bedoeling de beeldengroep voor een periode van vier jaar in de Grote Kerk tentoon te stellen.

Naast provincie, gemeente en Academiehuis Grote Kerk Zwolle hebben ook Museum de Fundatie, de Nederlandse Ambassade in Rome en Stichting beeldengroep Joan Derk van der Capellen tot den Pol zich jarenlang op allerlei manieren ingespannen om de beeldengroep naar Zwolle te halen.

De betrokken partijen constateren nu, na ruim twaalf jaar van gesprekken, brieven, bezoeken en aanvraag om bruikleen, dat alle inzet niet heeft geleid tot een formele inhoudelijke reactie of tot voldoende basis voor een vruchtbare samenwerking en bruikleen.

Daarom wordt nu de aanvraag om bruikleen ingetrokken en wordt onderzocht of het mogelijk is een (semi)permanent alternatief te vinden om de nalatenschap van Zwollenaar Joan Derk van der Capellen tot den Pol levend te houden in Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)