Meer activiteitenaanbod speciaal voor kwetsbare Zwollenaren

Foto van auteur

Zwolle – Een betekenisvolle daginvulling hebben en voldoende sociale contacten kunnen aangaan is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit niet voor iedereen zo makkelijk zelf te regelen.

De gemeente Zwolle biedt mensen die hier voor kortere of langere tijd hulp bij nodig hebben begeleiding aan. Het aanbod van laagdrempelige sociale, culturele en sportieve activiteiten voor kwetsbare inwoners wordt uitgebreid. Zo kunnen ook zij zo lang mogelijk meedoen aan het dagelijks leven.

Subsidies voor sociale activatie en herstel

De uitbreiding van het activiteitenaanbod is onderdeel van het beleid Sociale activatie en herstel. Met dit beleid wordt mensen die psychisch kwetsbaar zijn, niet aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme hebben of mensen die door een fysieke of psychische oorzaak werken aan hun herstel, extra ondersteuning geboden. Het aanbod voor een betekenisvolle daginvulling voor deze Zwollenaren wordt met deze impuls uitgebreid. Daarom heeft de gemeente dit jaar extra subsidies beschikbaar gesteld voor partijen die dit aanbod kunnen leveren.

Mooie mix van activiteiten

Er is door de partijen in de stad enthousiast gereageerd op de oproep van de gemeente om meer activiteiten voor kwetsbare Zwollenaren te organiseren. Deze week heeft het college van B en W voor 2022 1,4 miljoen euro aan subsidiegelden kunnen toekennen.

Activiteiten variëren van hulp bij het (her)ontdekken van interesses en vaardigheden tot gezellig samenkomen en leuke dingen ondernemen op sociaal, sportief en cultureel gebied. Er worden activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in de stad en er starten trainingen speciaal gericht op het weer activeren van kwetsbare inwoners.

De volgende partijen gaan samen het aanbod invullen: Stichting RIBW Overijssel, Stichting Travers Welzijn, Stichting Focus, Stichting WijZ, Stichting Gift City, Stichting InteraktContour, Stichting De Bres, Vakmensen, Stichting Single Super Mom.

Wethouder Dorrit de Jong: “Ik ben blij dat de partners in de stad zo’n mooi en breed aanbod aan activiteiten kunnen gaan bieden. Nu kunnen we de inwoners die wat extra hulp nodig hebben nog beter dan voorheen helpen met een betekenisvolle en passende daginvulling. Zeker nu we de nasleep van corona nog allemaal voelen, is extra duidelijk geworden hoe belangrijk het is om sociaal contact te hebben en zinvolle activiteiten te ondernemen. De nieuwe subsidies voor Sociale activatie en herstel maken dit mede mogelijk.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Meer activiteitenaanbod speciaal voor kwetsbare Zwollenaren”

  1. Bijzonder initiatief, een activiteitenaanbod. Maar helaas moet ik ook concluderen dat dit iets is dat weer van bovenaf komt. Er is via de WMO al aanbod, dus waarom dit? Met autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel bijvoorbeeld extra prikkelgevoeligheid val je weer buiten de boot. Het was praktischer geweest met deze subsidies de Gemeentepolis in stand te houden. Daar steun je de mensen direct en financieel meer mee.

Reacties zijn gesloten.