Proef damwanden drukken in plaats van trillen

Foto van auteur

Damwanddrukproef Stadsdijken Zwolle
Foto: WDODelta

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een zogeheten ‘drukproef’ uitgevoerd om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking van stadsdijken in Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats van trillen.

Het in de grond drukken van damwanden is op enkele locaties langs de dijk nodig vanwege beperkte ruimte, aanwezigheid van beschermde natuur en om hinder door geluid en trillingen te beperken, meldt WDODelta in een persbericht. Met een speciale installatie, de silent piler, werden damwanden van 17 meter lang in de bodem geduwd. WDODelta: “Het doel van de proef is om vóór de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking zekerheid te hebben dat de damwanden op de gewenste diepte kunnen worden aangebracht.”

Van de in totaal circa 8,5 kilometer aan damwanden die de grond in moeten, wordt zo’n twintig procent gedrukt (1,7 kilometer), verdeeld over verschillende locaties langs het dijktraject.

De stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. WDODelta: “Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Naar verwachting gaat dit najaar de eerste schop de grond in.”

Foto's 2
Proef damwanden drukken in plaats van trillen - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta
Damwanddrukproef Stadsdijken Zwolle - Foto: WDODelta
Damwanddrukproef Stadsdijken Zwolle
Foto: WDODelta