Koninklijke onderscheiding voor Bart Rosengarten

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – Commissaris van de Koning Andries Heidema reikte donderdag de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan Zwollenaar Bart Rosengarten, generaal buiten dienst.

De onderscheiding is toegekend op grond van Bart Rosengarten zijn vrijwillige innovatieve en landelijk betekenisvolle verdiensten tegen de achtergrond van een onderscheidende carrière bij Defensie. De onderscheiding wordt uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging Officieren Artillerie in de Officierscantine op de Legerplaats aan de Eperweg 149 in ’t Harde.

Bart Rosengarten gaf voor zijn FLO leiding aan militaire eenheden en stafafdelingen binnen de artillerie en de defensieorganisatie. Hij was onder meer chef Landoperations Stabilisation Force (SFOR) in het voormalig Joegoslavië en vervolgens Projectofficier Herstructurering Koninklijke Landmacht. Hij was een bruggen-bouwende crisismanager die in zeer korte tijd een zeer complexe omgeving in kaart wist te brengen, wat uiteindelijk resulteerde in een gedragen oplossing voor een ongekend grote landelijke bezuinigingsoperatie.

Na zijn FLO zette hij zich vrijwillig op meerdere fronten voor Defensie in. Zo bracht hij een nieuwe centrale medische klachtencommissie tot stand voor de hele organisatie, waar de menselijke maat leidend is en onafhankelijkheid en het belang van de klager voorop staan. Ook is hij ruim 13 jaar voorzitter van de Vereniging Officieren Artillerie (VOA) waar het draait om onderlinge verbinding en vakmanschap. Met vernieuwende initiatieven slaagt hij erin de vereniging te verjongen. VOA verenigingsorgaan Sinte Barbara groeide onder zijn leiding uit tot hét spraakmakende magazine voor vuursteun en luchtverdediging in Nederland.

Als voorzitter van het Nederlands Artillerie Museum maakt Bart Rosengarten zich al ruim 10 jaar sterk voor het behoud van dit erfgoed door in te zetten op educatie, interactie en beleving. De vier 19e eeuwse paviljoens van het museum werden onder zijn leiding gerestaureerd. Zijn sociaal-maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit de oprichting van stichting Veteranenhuis Artillerie ’t Harde, waarvan hij tevens voorzitter is. Het huis voorziet in een grote behoefte aan steun en kameraadschappelijke verbinding.