Bestrijdingsploegen in Zwolle verwijderen tot eind augustus eikenprocessierupsen

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Vanaf dinsdag zijn bestrijdingsploegen de eikenprocessierupsen in Zwolle weer actief aan het verwijderen. Met een speciale stofzuiger worden tot eind augustus de rupsen, inclusief nest opgezogen en vernietigd. Met deze actieve aanpak willen de gemeente Zwolle en ROVA de overlast door jeukende brandharen bij Zwollenaren en bezoekers aan de stad voorkomen.

De gemeente en ROVA willen vooral op druk bezochte plekken in de stad overlast door de eikenprocessierups voorkomen. Denk aan speelplekken, kinderdagverblijven, scholen, zwembaden, recreatieplassen of drukke fiets- en wandelroutes. Daarom gaan bestrijdingsploegen daar de komende maanden regelmatig langs. Bomen op andere plekken worden alleen behandeld op basis van overlastmeldingen van bewoners.

Via zwolle.nl/eikenprocessierups kunnen Zwollenaren een interactieve kaart bekijken met daarop alle eiken in de gemeente. Per boom is aangegeven of – en zo ja hoe – de eikenprocessierups wordt bestreden. Daarnaast kunnen bewoners gemakkelijk een melding van overlast doen. Een bestrijdingsploeg haalt de rupsen en nesten daarna zo snel mogelijk weg. Het handige van deze kaart is dat alle informatie, dus ook de overlastmeldingen en de status van afhandeling, voor iedereen zichtbaar is.
Zwolle bestrijdt de eikenprocessierups zoveel mogelijk op een natuurlijke manier. Uit onderzoeken en ervaringen van vorige jaren, blijkt dat dit over een langere periode de meest duurzame oplossing is. Erik Bakker, adviseur Groen van de gemeente Zwolle, legt uit: “Met speciale lokvallen houden we het aantal uitgevlogen eikenprocessievlinders in de gaten. De hoeveelheid gevangen vlinders in de lokvallen zeggen iets over de te verwachten overlast voor het jaar erop. Voor 2022 ziet dat er gunstig uit. Een teken dat we op de goede weg zijn met onze aanpak. We durven het daarom aan onze aanpak van natuurlijke bestrijding nog verder door te voeren.”

Op basis van de overlast van vorig jaar hebben de gemeente en ROVA besloten om dit jaar slechts 1% van de eiken te bespuiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een biologisch bestrijdingsmiddel met zogenaamde nematoden. Dit zijn kleine aaltjes – die van nature in Nederland in de bodem voorkomen – die de rupsen binnendringen waardoor de rupsen sterven.

De gemeente en ROVA willen de natuur een handje helpen om de biodiversiteit te vergroten. Daarom wordt ingezet op het helpen van de natuurlijke vijanden van de rups. “De koolmees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. De vogel vindt de rups erg lekker en eet deze op. Door te zorgen voor nestkastjes voor koolmezen in de buurt van eiken, kan de eikenprocessierups op een natuurlijke manier verdrongen worden. Naast het ophangen van de nestkastjes voeren we een ander maaibeleid in de bloemrijke bermen. Door bloemen te laten staan, blijft het gebied onder de bomen voor insecten als de sluipwespen aantrekkelijk. Dat is ook een van de andere natuurlijke vijanden van de rups. Alle rupsen die toch nog overblijven na deze aanpak worden vanaf vandaag door gespecialiseerde medewerkers met een speciale stofzuiger verwijderd. Zo zorgen we dat bewoners en bezoekers van Zwolle zo min mogelijk last van de rups gaan ervaren”, sluit Jan Gerrit Dekker, projectleider bestrijding eikenprocessierups bij ROVA, af.