Leren omgaan met je psychisch zieke naaste

Foto van auteur

Zwolle – Psychiatrische ziekten leiden niet alleen tot ontwrichting van het leven van de zieke zelf, maar ook dat van de naasten. Tegelijk geldt: hoe vaardiger naastbetrokkenen zijn in de omgang met patiënt en ook de hulpverlening hoe minder de belasting zal zijn. Daarom wordt nu ook in Zwolle dit voorjaar een Training Interactievaardigheden gegeven, op 10, 17, 24 en 31 maart en 7, 14 en 21 april in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, Zwolle. Aanvang 19.00 uur (tot 22.00 uur).

Familieleden en andere betrokkenen leren door oefening hun eigen vaardigheden ontwikkelen in de omgang met de psychisch zieke. Deze praktijkgerichte en succesvolle training is mogelijk geworden dankzij subsidie van de Gemeente Zwolle, terwijl  de Gemeente Kampen aanvullend een stimuleringsbijdrage heeft gegeven. Op 24 februari is er om 19.00 uureen gratis toegankelijke voorlichtingsavond in het Wijkcentrum Holtenbroek.

Deelnamekosten voor de training zelf:  € 35.- p.p. Cursusleider is Bas van Raay. Organisatie: Platform Mantelzorg Overijssel,  Dimence (Sector Preventie), de familieledenorganisaties Ypsilon en Labyrint~In Perspectief en het Steunpunt Informele Zorg Zwolle. De training is voor naastbetrokkenen van mensen met borderline, schizofrenie en manisch-depressieve stoornis. Schroom niet je op te geven;  bij het Steunpunt Informele Zorg, Assendorperstraat 48, Tel 038-425200.