Verhuurders boten in Zwolle hebben straks vergunning nodig

Foto van auteur

Almelose Kanaal
Foto: Wouter Steenbergen

Zwolle – Het water in en om Zwolle is in trek bij recreanten. Bootjes maken de stad levendig, maar de drukte op het water brengt ook overlast mee. Onder andere door gebruikers van huurboten, zo bleek de afgelopen jaren.

De afgelopen jaren zag de gemeente een groei van het aantal meldingen van overlast op het water. Met name in de coronatijd zochten veel mensen het water op om te recreëren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten te gaan werken met vergunningen voor verhuurders van commerciële boten.

“Waterbeleving en -recreatie passen in ons toeristisch beleid, Zwolle is een stad met veel water en dat trekt mensen aan,” aldus wethouder Monique Schuttenbeld. “Tegelijk zien we een toename van de meldingen over de gevolgen, bijvoorbeeld van aanwonenden langs de Stadsgracht die last hebben van lawaai op of langs het water, of over gevaarlijke situaties als gevolg van te snel varen en/of onervaren bestuurders op het water.”

In 2021 heeft de gemeente in de APV een maximale vaarsnelheid vastgesteld voor de Zwolse wateren van 6 kilometer per uur. Ook is er inmiddels een visie in de maak voor de doorontwikkeling van waterrecreatie in samenhang met groen en recreatie. Het college van B en W wil inspelen op de wens van bewoners en bezoekers om een bootje te kunnen huren, maar wil ook grip houden op de leefbaarheid van de stad en omliggende natuur.

“Zwolle telt drie commerciële verhuurders van boten. Door met vergunningen te gaan werken kunnen we als gemeente randvoorwaarden stellen aan verhuurders en kan ook in de toekomst iedereen blijven genieten van het water en een boot huren zonder dat dit leidt tot overlast of onveilige situaties”, licht de wethouder toe.

Ze benadrukt dat dit de eerste stap is in een lang proces. “Voordat er daadwerkelijk beleid is en er vergunningen kunnen worden afgegeven, gaan we eerst met de huidige ondernemers om tafel over hun wensen en belangen. Voor hen gaat er veel veranderen en daar hebben we oog voor. We gaan eerst onderzoeken wat een goede periode is voor de looptijd van een vergunning, rekening houdend met de terugverdientijd van investeringen in vaartuigen.”

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)